top of page

Dokumenty, lejstra, papíry...

Nikdo je nemá rád, ale musí tu být. Pomáhají nám udržet řád a také jsou nezbytné třeba k tomu, abychom učitelům a učitelkám mohli vyplatit symbolickou odměnu za to, že se našim studujícím na praxích věnují. Všechny potřebné dokumenty i s užitečným komentářem najdete zde na této stránce.

NAHORU

Co potřebuji vyřídit....

Kultura, umění a výchova dlaždice (2).png
Kultura, umění a výchova dlaždice (5).png
Kultura, umění a výchova dlaždice (6).png
Kultura, umění a výchova dlaždice (7).png

 Smlouva o umožnění absolvování praxe (3x) — ZDE
(pro studenty kombinovaného studia — ZDE)


Vyplním si údaje (přijímací organizace, student, termín praxe)
3x vytisknu a odevzdám na CIV — praxe (Mgr. Vlachové), kde mi bude zajištěn podpis vedení PdF. (Tento dokument nepotřebují studující, kteří plánují praxi ve fakultních školách/zařízeních).

Potvrzení/přihláška/výjimka na praxi

Tento dokument vložím do LMS Moodle (tedy odevzdám svému metodikovi), jenž se zpřístupní po zápisu. Výjimku pro 1SPP odevzdám v zadaném termínu na CIV (Mgr. Vlachové) a následně vložím i do LMS Moodle.

Poučení o zpracování osobních údajů — ZDE
Smlouva o zpracování osobních údajů — ZDE


Vyplním a jednu kopii ponechám na škole a druhou si nechám.
Tento dokument se na CIV
neodevzdává.

 

Žádost CIV — ZDE

V případě, že vykonávám praxi v jiném termínu než je uvedeno v harmonogramu daného AR, vyplním žádost, nechám si ji potvrdit metodikem praxe a následně i odevzdám na CIV praxe.

Kultura, umění a výchova dlaždice (3).png

Co je potřeba odevzdat po praxi? Některé dokumenty odevzdáte na CIV, jiné svému metodikovi.

Kultura, umění a výchova dlaždice (8).png

 DPP (2x) — v Moodle u předmětové zkratky praxe a ZDE
Osobní dotazník (1x) — ZDE
Informovaný souhlas (1x)
  ZDE
Vyplněné a podepsané dokumenty prováz
ejícím pedagogem/pracovníkem odevzdám na CIV praxe.

POZOR!
Pokud vykonávám praxi na Slovensku, odevzdám pouze Smlouvu o poskytnutí konzultační  činnosti ZDE.

(Netýká se praxí kombinovaného studia)

 Smlouva o umožnění absolvování praxe

Po zajištění potvrzení  ze strany přijímací organizace vrátím jednu kopii zpět na CIV praxe. (Doplňte i svůj podpis)

Kultura, umění a výchova dlaždice (9).png

Všechny dokumenty pro uznání předmětu dle pokynů metodika nebo metodičky praxe.

bottom of page