top of page

Úvod do životního prostředí a globálních problémů

Název: Úvod do životního prostředí a globálních problémů

Jméno autorky: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Forma: prezentace v pdf (studijní opora)


Stručná anotace:


Prezentaci o rozsahu 233 stran doplňují četné fotografie, grafy a mapy. V úvodu jsou různé definice životního prostředí (ŽP). Následuje vliv člověka na ŽP, zejména od 2. poloviny 20. století, kdy se řada problémů stává globálními. Toto období je vysvětleno, globální problémy jsou z různých pohledů uvedeny. Podrobně jsou vysvětleny příčiny a důsledky změn klimatu, degradace půdy, problémy nedostatku vody a úbytku zdrojů (zejména energie), populační krize, chudoby, epidemií a pandemií, ohrožení biodiversity, migrací a urbanizací, terorismu a válek. Vždy jsou uvedeny četné příklady a možnosti řešení.


Na závěr jsou popsány principy, úkoly a význam environmentální výchovy a role učitele ve výchově a vzdělávání.


Ke stažení:

 

03_Úvod do ŽP a EVVO_Málková 2021
.pdf
Stáhnout PDF • 16.33MB

Cílová skupina: studující učitelství přírodopisu, 2. ročník navazujícího studia, Ochrana životního prostředí, využití i v dalších předmětech: Globální předměty Země, Environmentální výchova, Obecná ekologie

0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page