top of page

Úvod do biologie ochrany přírody a cíle udržitelného rozvoje OSN

Název: Úvod do biologie ochrany přírody a cíle udržitelného rozvoje OSN

Jméno autorky: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Forma: prezentace v pdf (studijní opora)


Stručná anotace:


Prezentaci v rozsahu 73 stran doplňuje bohatá fotodokumentace autorky. Prezentace je rozdělena na dvě části. V první jsou cíle moderního oboru biologie ochrany přírody. Podrobně je rozebrán vliv člověka na přírodu z historického pohledu. Následuje seznámení s podstatou multidisciplinární biologií ochrany přírody, s úkoly, metodami a významem. Základní je ochrana biodiverzity – následuje její členění, příčiny změn, možnosti řešení (přístupy pasivní, aktivní, vždy jsou příklady).


Ve druhé části prezentace je vysvětlena podstata udržitelného rozvoje a následuje představení a stručná charakteristika 17 základních cílů udržitelného rozvoje. Ty navazují na 8 rozvojových cílů tisíciletí (i ty jsou popsány).


Ke stažení:


02_Malkova_Úvod ochrana přírody a cíle UR
.pdf
Stáhnout PDF • 3.26MB

Cílová skupina:

Studentky a studenti učitelství přírodopisu, 2. ročník navazujícího studia: studijní předměty: Ochrana přírody, využití i v dalších předmětech: Globální předměty Země, Environmentální výchova
4 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page