top of page

Biotopy ČR 5. díl | Alpínské trávníkyNázev: Biotopy ČR 5. díl | Alpínské trávníky

Jméno autorky: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc., Katedra biologie PdF

Forma: studijní opora tvořená souborem celkem šesti pdf

 

Stručná anotace:

 

Prezentace studentům přibližuje biotopy vodní, mokřadní, rašeliniště, prameniště, skály a sutě, subalpínské a alpínské bezlesí a křoviny. Pro každý biotop je vždy uvedena základní charakteristika, ekologické nároky, druhové složení, rozšíření na našem území, ohrožení a optimální management. Lesní a travní biotopy ve dvou úrovních odbornosti, s ekologickými slovníky a testy vydalo nakladatelství Pachner, vzdělávací software Praha. Text v rozsahu 170 stran doplňuje bohatá fotodokumentace autorky.

 

Cílová skupina studenti a studentky učitelství přírodopisu – Vegetace ČR, 2. ročník navazujícího studia, Ochrana přírody

 

Ke stažení:

 

05_Biotopy Alpínské trávníky_Málková 2023 5. díl
.pdf
Stáhnout PDF • 12.29MB

 

Celý soubor s názvem Biotopy České republiky doc. Jitky Málkové obsahuje tyto dílčí části (v knihovně jsou uvedeny samostatně):

 

1. díl Vodní toky a nádrže

2. díl Rákosiny a vegetace vysokých ostřic

3. díl Prameniště a rašeliniště

4. díl Skály, sutě a jeskyně

5. díl Alpínské trávníky

6. díl Mokřadní křoviny

0 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page