top of page

David Medek | Svým přístupem vybízí ke spolupráci a vzájemnému respektu

Seznamte se s finalistou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jedním z nominovaných je i David Medek. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro něj důležité!Mgr. David Medek, Ph.D., o sobě


„Jmenuji se Mgr. David Medek, Ph.D., je mi 55 let. Až do ukončení vysoké školy jsem žil a studoval v Brně, nyní žiji se svou rodinou v Otrokovicích. Od roku 2000 působím jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Moje akademická cesta začala na Střední uměleckoprůmyslové škole, následovala studia na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně pod vedením prof. Vladimíra Preclíka, kde jsem získal bakalářský i magisterský titul. Doktorské studium jsem dokončil na Katedře výtvarné výchovy PdF MU Brno.“


„Ve své umělecké tvorbě se zaměřuji především na sochařství a práci s různými materiály, jako jsou dřevo, kov, kámen a plast. Moje díla jsou charakteristická opakovanými strukturami a formální precizností, které často odrážejí můj zájem o geometrické a organické tvary. Účastnil jsem se řady prestižních sochařských sympozií a má díla byla vystavena v galeriích a výstavních prostorech, jak v České republice, tak v zahraničí.“

„Věnuji se také 3D tvorbě a zavedl jsem 3D modelování do výuky, čímž jsem studentům otevřel nové možnosti a techniky pro jejich umělecké vyjádření. Aktivně se zapojuji do projektů a výzkumu, včetně vedení mezioborových studijních modulů a účasti na aktivitách zaměřených na inovativní vzdělávání učitelů a využití technologií ve výuce.“
Vlastní pedagogická reflexe

 

Co je pro Vás ve výuce nejdůležitější? 


„Když přemýšlím o tom, co je pro mě ve výuce nejdůležitější, vracím se ve svých vzpomínkách k vlastním studentským létům. Zůstaly mi hluboko v paměti obrazy učitelů, kteří učili s vášní a oddaností svému oboru. Bylo zřejmé, že jejich obor je opravdu zajímá a jejich největším přáním bylo, aby i studenti sdíleli jejich nadšení. I když si po letech těžko vybavuji detaily předmětů, které nás učili, jejich obraz jako nadšených a inspirujících pedagogů ve mně přetrval.“


„Právě takovým učitelem se snažím být ve své výuce na katedře výtvarné výchovy. Chci, aby studenti cítili stejné nadšení a zaujetí, jaké jsem kdysi viděl u svých učitelů. Uvědomuji si, že nejde jen o předávání znalostí, ale i o probuzení lásky k oboru a touhy tvořit. Tímto způsobem se snažím vnést do své výuky nejen vědomosti, ale i duši a srdce.“

 

Představte alespoň jeden konkrétní příklad ze své výuky, který by mohl inspirovat ostatní. 

 

„Těžko hledám příklad, kdy bych mohl být inspirací pro ostatní. Mám kolem sebe mnoho vynikajících odborníků a výborných pedagogů, se kterými se nechci porovnávat. Přesto mě napadá jedna situace.“


„Na naší katedře studovala Veronika, která měla velký problém s vyjadřováním – silně zadrhávala v řeči. Vedl jsem její bakalářskou práci a mnohokrát jsme ji konzultovali. Při jedné konzultaci se k nám přidala kolegyně. Po odchodu Veroniky se na mě kolegyně nechápavě podívala a ptala se, jak se mi podařilo, že se mnou Veronika mluvila téměř plynule, zatímco s ní nebyla schopná poskládat větu. Odpověděl jsem, že jsem jen trpělivě naslouchal a nesnažil se ji opravovat nebo dokončovat věty za ni.“


„Tato drobná zkušenost mi připomněla, jak důležité je ve výuce nejen předávat znalosti, ale také být empatický a podporující. Někdy stačí jen naslouchat a poskytnout prostor pro vyjádření, a tím můžeme významně pomoci druhým překonat jejich obtíže.“

 

Inspirují Vás nějakým způsobem Vaše studentky a studenti? 

 

„Studenti mě neustále inspirují. Jejich mladá energie, touha objevovat a prozkoumávat, stejně jako jejich odlišný způsob uvažování a hledání řešení, mě neustále překvapují a povzbuzují. Když jim zadávám úkoly, často mě překvapí, jak zajímavá a originální řešení dokáží najít. Jindy mě inspirují k tomu, abych vytvořil složitější zadání, aby si úkoly příliš neusnadňovali a skutečně se zamysleli nad různými možnostmi a přístupy. Je to právě tato dynamická interakce, která mě motivuje a posouvá dál, a která mi připomíná, že učení je oboustranný proces, kde se i učitel může mnoho naučit od svých studentů.“

 

Vzpomenete si na nějakou situaci nebo moment, které Vás ve Vaší pedagogické kariéře motivovaly nebo formovaly?

 

„Situace, které mě samotného formovaly, byly převážně negativní. Nesu v sobě několik nepříjemných zkušeností s učiteli, a právě ty mě vedou k tomu, abych se ve své roli pedagoga choval jinak. Snažím se vyvarovat chyb, které jsem u nich zažil, a zaměřuji se na to, aby moje jednání bylo vždy podpůrné a empatické. Každý den se snažím vytvářet prostředí, ve kterém se studenti cítí respektováni a motivováni, a dělám vše proto, aby se nikdo z nich necítil přehlížený nebo nedoceněný. Tímto způsobem se snažím proměnit negativní zkušenosti v pozitivní přístup k mé výuce.“

 

Popište nějaký svůj projekt, výstup nebo inovaci, ze kterých máte radost.

 

„A nakonec sladká tečka. Projekt, který přinesl radost především studentům a studentkám. Před několika lety jsem měl to štěstí získat sponzorství od společnosti Nestlé Česko s.r.o., závodu Zora v Olomouci. Dostali jsme neuvěřitelných 150 kg hnědé a bílé čokolády, ze které studenti vytvářeli úchvatné sochy a různé objekty. Vznikla celá řada fascinujících a originálních děl. Dokonce při návštěvě členů vedení firmy si některé z nich s obdivem odvezli do své stálé expozice čokolády. Radost mám i z možnosti zavedení 3D technologií pro naše studenty, o které jsem usiloval.“

  

… Svým přístupem vybízí ke spolupráci a vzájemnému respektu …

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátovi nejvíce oceňujete:

 

„Velice klidné, pokorné a milé vystupování, ochota překračující rámec povinností učitele.“ Z nominačního dopisu

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Učitel mimo svou výuku pomáhá studentům s informačním systémem, je ale ochotný pomoci s čímkoli, když má volnou chvíli.“ Z nominačního dopisu

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Je velmi dobrým vzorem nejen pro studenty, ale i ostatní vyučující, přístup učitele vybízí ke spolupráci a vzájemnému respektu.“ Z nominačního dopisu

 

 

 

 

110 zobrazení0 komentářů

Commentaires


bottom of page