top of page

Determinanty kritického myšlení

Jméno autorky: text Iva Koribská, video: Zdeněk Vévoda


Forma: video (20:07 minut)

 

Anotace: 

 

Video se zabývá hlavními determinanty kritického myšlení, mezi které řadíme naše kognitivní dovednosti a dispoziční faktory. Seznámíme se se vzdělávacím modelem kritického myšlení, který se skládá z dimenzí verbálního uvažování, analýzy argumentů, řešení problémů, vědeckého myšlení a určování pravděpodobnosti. Hlavní myšlenka tohoto modelu spočívá v rozdělení jednotlivých dimenzí na konkrétní kognitivní dovednosti, na které se můžeme ve vzdělávacím procesu zaměřit. Z výchovného pohledu pak model zdůrazňuje rozvoj určitých vlastností, které určují naše dispozice ke kritickému myšlení.

 

Ke zhlédnutí:Cílová skupina: studenti a studentky bakalářských i magisterských studijních programů PdF UPOL (prezenční/kombinovaná forma), vhodné pro učitele z praxe, zejména učitele na druhém stupni ZŠ a učitele SŠ.

 

Studijní materiál byl vytvořen pro potřeby výuky na PdF UP v Olomouci a jeho vznik byl podpořen z programu Národního plánu obnovy v rámci projektu UP 22+ edUP.

 

Navštivte knihovnu studijních materiálů vzniklých nejen v rámci projektu Národního plánu obnovy UP 22+ edUP! Na webu Centra inovací ve vzdělávání PdF UP www.civpdfup.com najdete stovky materiálů ke studiu pro studenty a studentky učitelství a dalších pedagogicky zaměřených studijních programů!

 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page