top of page

Iva Koribská | Do výuky zapojila spolupráci s kluby pro seniory na principech service learningu

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je také Iva Koribská. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité! 

Mgr. Iva Koribská, Ph.D., o sobě

 

„Absolvovala jsem studium Základů společenských věd a anglické filologie na naší alma mater. Během studia jsem pracovala v jazykových školách, kde jsem vedla firemní kurzy angličtiny. Práce v tomto prostředí mě inspirovala a chtěla jsem se dozvědět více o tom, jak firmy fungují. Proto jsem si po ukončení magisterského studia vybrala profesi v oblasti personalistiky a řízení lidských zdrojů, kde jsem po několik let sbírala obohacující pracovní zkušenosti. Novou výzvou v životě se pro mě stalo narození mých dětí a hledání způsobu, jak skloubit profesní rozvoj s péčí o rodinu. Byl to moment, kdy jsem se musela aktivně rozhodnout, jaká bude moje další profesní dráha. Chtěla jsem se dále rozvíjet a soustředit své úsilí na to, co mě bude naplňovat a co pro mě má smysl. V roce 2016 jsem se přihlásila do doktorského studijního programu Pedagogika, kde jsem se začala profilovat v oblasti vzdělávání dospělých a rozvoje kritického myšlení. V současné době pracuji jako odborný asistent pro Ústav pedagogiky a sociálních studií, kde se se studenty potkáváme ve výuce andragogiky, gerontagogiky nebo řízení lidských zdrojů.“

 


Vlastní pedagogická reflexe

 

Co je pro Vás ve výuce nejdůležitější?

 

„Ve výuce je pro mě nejdůležitější individuální přístup ke každému studentovi. Každý člověk je originál a prožívá situace, se kterými se setkává, velmi jedinečně. Nikdy nevíme, čím si kdo prochází, jaké výzvy a radosti aktuálně zažívá a s jakými zkušenostmi přichází. Proto je podle mého názoru nezbytné naslouchat a vytvořit bezpečné prostředí, kde se studenti cítí podporovaní tak, abychom mohli společně sdílet své názory a učit se jeden od druhého.“

 

Inspirují Vás nějakým způsobem Vaše studentky a studenti?

 

„Moje studentky a studenti mě inspirují především během diskuzí, kdy mám příležitost dozvědět se, jaký je jejich pohled na danou problematiku. Tyto diskuse jsou pro mě velmi cenné, protože mi ukazují různé perspektivy a často mě přimějí přemýšlet o věcech novým způsobem. Studenti mě také inspirují k tomu, abych se jako profesionál neustále zlepšovala a mohla jim předávat aktuální a relevantní informace. Jejich zvídavost mě motivuje k tomu, abych se informovala o nejnovějších trendech a poznatcích ve svém oboru. Navíc mi poskytují zpětnou vazbu na mou práci, což je pro mě nesmírně důležité. Jejich podněty mi pomáhají zlepšovat výukové metody a výběr obsahu učiva. Vím, že studenti chtějí především praktické a aplikovatelné znalosti, proto se snažím přizpůsobit výuku tak, aby vyhovovala jejich potřebám.“

 

Popište nějaký svůj projekt, výstup nebo inovaci, ze kterých máte radost.

 

„Velkou radost mi přineslo navázání spolupráce s olomouckými kluby pro seniory, kterou jsme postavili na principech service learningu. Společně se studenty vytváříme a realizujeme zábavné vzdělávací aktivity pro seniory, které zaměřujeme podle jejich zájmů a potřeb především na rozvoj kognitivních a psychomotorických funkcí. Tato spolupráce poskytuje studentům praktické znalosti a zkušenosti, které využijí v reálných životních situacích, umožňuje jim uplatňovat své talenty při navrhování obsahu aktivit a zároveň posilovat své organizační a komunikační dovednosti. Senioři i studenti mají možnost učit se jeden od druhého, což vede k posílení mezigeneračního porozumění.“… Vždy nás motivuje a podporuje, když s něčím bojujeme…

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátce nejvíce oceňujete:

 

„Ochotu, naslouchání, pochopení, lidský přístup, snaží se nám vždy se vším pomoct a hledá řešení, dodává nám odvahu a motivuje nás.“ Z nominačního dopisu

 

„Pozitivní povahu, cenné zkušenosti, rady, erudovanost vyučujících předmětů...“ Z nominačního dopisu

 

„Ráda se zapojuje do diskuse se studenty o různých tématech, i když nemusí tolik souviset s výukou. Stará se o potřeby a zájmy studentů, prokazuje dostatečnou péči a empatii vůči studentům. S tím souvisí i její vstřícný a přátelský přístup. Dokáže propojit teorii s praxí následnou ukázkou reálných situacích a studenti tak dokážou lépe porozumět a vidět věci z různých perspektiv. Inspiruje studenty se zajímat o věci z více úhlů pohledu a podporuje tak rozšiřování našich obzorů.“ Z nominačního dopisu

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:


„V rámci našich předmětů se nás snaží připravit na to, s čím se můžeme v budoucnu setkat. Vždy nás motivuje a podporuje, když s něčím bojujeme.“ Z nominačního dopisu

 

„Paní Koribská umí výborně pracovat s dynamikou skupiny, kterou vyučuje. Je empatická a přirozeně dokáže vnímat potřeby skupiny a reagovat na ně tak, aby to zapadalo do vyučované látky. Vždy má slova útěchy a čas vyslechnout problémy studentů i v případě kdy téma nesouvisí s tématem hodiny.“ Z nominačního dopisu

 

„Dostat se skrze diskuzi k tomu nejdůležitějšímu obsahu výuky. Netrvat na doslovných definicích, ale skrze propojování jednotlivých témat, dosáhnout toho daného výsledku, který je stanoven.“ Z nominačního dopisu

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Odvahu, nevzdávat se, jiný pohled na věc, nebát se něco říct.“ Z nominačního dopisu

 

„Optimismus, cenné rady ať už z oblasti HR tak z oblasti teoretických poznatků andragogiky a gerontagogiky.“ Z nominačního dopisu

 

„Pro můj život i pro budoucí povolání mi předala nebát se říct svůj názor a nemyslet si, že to co řeknu, musí být vyloženě špatně, jenom se na to nejspíš dívám z jiného úhlu pohledu. Také se neustále vzdělávat a učit něco nového a pracovat na sobě v oblastech, kde mě to baví.“ Z nominačního dopisu

 

 

262 zobrazení0 komentářů

Comentários


bottom of page