top of page

Josef Nevařil | Učitel s talentem šířit klid, pokoj a radost z přítomného okamžiku

Seznamte se s finalistou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jedním z nominovaných je i Josef Nevařil. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro něj důležité!

 


Mgr. Josef Nevařil, Ph.D., o sobě

 

V roce 2000 jsem absolvoval Učitelství pro 2. stupeň ZŠ: anglický jazyk – matematika na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a v roce 2007 Doktorský studijní program pedagogika tamtéž.

 

Mezi lety 2000 a 2006 jsem se věnoval doktorským studiím, krátce působil jako knihovník při výkonu náhradní vojenské služby a poté jsem se pokoušel uplatnit své pedagogické vlohy na základní škole v Lutíně, kde jsem se dostal především k učení matematiky, ale i fyziky, zeměpisu, informatiky, pěstitelských prací a angličtiny. V roce 2006 jsem velice rád přijal nabídku nastoupit jako asistent na Katedru anglického jazyka PdF UP.

 

Začínal jsem u praktického jazyka v 1. a 2. ročníku Bc. studia a postupně se profiloval jako didaktik AJ a metodik pedagogických praxí v nav. Mgr. studiu. K mým profesním zálibám patří práce s autentickými materiály, rozvoj sociolingvistické kompetence a konstrukce a užití testů v hodinách AJ.

 


Vlastní pedagogická reflexe

 

„Jako člověk se snažím za prvé nezapomínat na dobré vychování, což mi vždy vštěpovala – a ještě stále ráda připomíná – moje maminka. Za druhé řídit radou, kterou jsem od útlého dětství slýchal od svého tatínka, a sice že „chybovati je lidské, chybami se člověk učí“ a za třetí čas od času zrakem spočinout na vzkazu, který mám pověšený na dveřích své kanceláře.“

 

„Jako učitel jsem především člověkem v duchu bodů jedna, dva a tři výše, který se snaží aplikovat, uvádět do vlastní praxe a hlavně do povědomí budoucích i současných učitelů a učitelek jednoduchou myšlenku, kterou dle mých informací šířili už Sokrates, Galileo Galilei či Albert Einstein, a totiž, že nikdy nic nikoho nenaučíme. Naším úkolem je pouze vytvářet podmínky k tomu, aby se žactvo, studentstvo, nebo možná i celé lidstvo, mohlo učit1.“

 

„Myslím, že se neustále něco učím a že jsem někdy překvapen, co a jak jsem se naučil. Například, na základní i střední škole mě určitě učili rozeznávat různé druhy ptáků a také mi vysvětlovali, proč patří brambory mezi okopaniny. Asi jsem se to tehdy i nějak „nabifloval“ a prošel zkoušením či testem se slušnou známkou. Ovšem obojí pro mě zůstávalo až do nedávna španělskou vesnicí.“


 „Ve své profesi se hodně učím od studentek a studentů, z jejich reakcí a zpětné vazby v seminářích a na přednáškách, ale nejvíc asi z náslechů, když studenta či studentku navštívím na škole, kde absolvuje svou pedagogickou praxi."


„Před pár lety jsem přišel na to, že mi celodenní pobyt v kanceláři nesvědčí a že si hlavu nejlépe vyčistím na čerstvém vzduchu, v přírodě. I začal jsem se pravidelně procházet kolem Bystřičky a zjistil jsem, že jsou tam k vidění různí živočichové, kromě veverek a hmyzu hlavně ptáci. A začalo mi vadit, že je nepoznám. Tak jsem si pořídil kapesní atlas ptáků a po pár procházkách už nebyl problém odlišit pěnkavu obecnou od červenky obecné. Spatřit brhlíka lesního vždy potěší, ale nejraději mám ledňáčka říčního.“

 

„Předloni jsme se rozhodli na zahrádce pěstovat brambory. Byl jsem u toho, když jsme je sázeli do řádků a naučil jsem se je ve správné chvíli okopat. A v mém mozku se rozsvítilo, doslova, myslím, že jsem si samou radostí povyskočil. Konečně mi to došlo, konečně jsem zažil, jak se brambory okopávají, a pochopil, proč jsou to okopaniny.“

 

„Ve své profesi se hodně učím od studentek a studentů, z jejich reakcí a zpětné vazby v seminářích a na přednáškách, ale nejvíc asi z náslechů, když studenta či studentku navštívím na škole, kde absolvuje svou pedagogickou praxi. Pozorovat jejich snažení, šikovnost a mnohdy pro mě překvapivou kreativitu a entusiasmus, se kterými se pouštějí do akce, je pro mě velmi obohacující. Následný rozbor a rozhovor s danou studentkou či studentem je zase, snad, obohacující pro ně.“

 

„Jako učitel se snažím dopřát studentům a studentkám zážitek, dávat jim prostor k objevování, zkoušení nevyzkoušeného a k chybování. Snažím se být trpělivý a rozumět tomu, že v prostorách vysokoškolských učeben se nemusí vždy podařit vytvořit ty správné podmínky pro to, aby se všichni zúčastnění studenti a studentky naučili to, co já považuji za důležité.“

 

„Upřímně, nominace na Cenu děkana Magister Optimus 2024 mě překvapila, zaskočila, trošičku i vystrašila. Nejraději bych ji odmítl, protože si nemyslím, že si něco takového zasloužím. Ale někdo jiný si myslí, že zasloužím, tak to nejspíš musím akceptovat.“

 

„Závěrem bych už chtěl jen vysvětlit ten vzkaz na dveřích mé kanceláře. Je to asi pět let, co jsem na konci práce, kterou studentka odevzdala na zápočet v semináři didaktiky AJ, naprosto nečekaně narazil na tento osobní vzkaz: Thank you for who you are. That you are not acting as a selfish idiot and that you really care. Tak to mám stále na očích a snažím se nadále být tím, kým jsem a nechovat se jako sebestředný idiot. Přeji všem učitelkám a učitelům, aby se jim během jejich kariéry dostalo podobného ocenění.“

 

Zdroj:

 

(1) Great Gurus’ Wisdom – What did Socrates, Galileo, and Einstein say about teaching? [cit. 22/05/2024] Dostupné z: https://goelsan.wordpress.com/2010/07/24/great-gurus-wisdom-what-socrates-galileo-and-einstein-said-about-teaching/

  

… Nejvíce oceňuji jeho talent šířit klid, pokoj, radost z přítomného okamžiku, schopnost být neustále pozitivně naladěn…

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátovi nejvíce oceňujete:

 

„Na panu doktoru Nevařilovi nejvíce oceňuji jeho talent šířit klid, pokoj, radost z přítomného okamžiku, schopnost být neustále pozitivně naladěn, navzdory třídě plné unavených a otrávených budoucích pedagogů a také to, že co "káže" také v hodinách prakticky provádí. Je mým velkým pedagogickým vzorem. Za celé mé Bc. i Mgr. studium jsem jej nepřistihla bez úsměvu na tváři.“ Daniela Cáceres

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Nemám konkrétní příklad, protože má nominace vychází z toho, že pan doktor Nevařil vede celou výuku neuvěřitelně odlehčeným způsobem. Je to atmosféra, kterou do hodin sebou přináší. Prakticky s námi probírá pouze témata, která jsou využitelná pro naši dennodenní praxi nebo nám pomáhá pochopit, co je z daného tématu to, čeho je třeba si všimnout (samozřejmě je všechno také velmi uplatnitelné u SZZ). Nemohu nezmínit, že se ke všem svým studentům chová nanejvýš ohleduplně a s úctou.“ Daniela Cáceres

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Pro povolání pedagoga si od něj beru to, že chyba je lidská, a je to to, co nás posunuje dál. Dále si odnáším zážitky, jak efektivně může pozitivně naladěný kantor povznést a povzbudit zmoženého a vystrašeného studenta. Odnáším si to, že my jsme ty nádoby, které přichází před žáky. Z našeho nitra plynou vody, které je buď obohatí, posilní a občerství nebo otráví a odeberou jim jejich naděje a chuť poznávat a objevovat.“ Daniela Cáceres

66 zobrazení0 komentářů

Comentarios


bottom of page