top of page

Kritické myšlení jako nezbytná kompetence pro život v 21. století

Název: Kritické myšlení 

 

Jméno autorky: Iva Koribská

 

Natáčení a postprodukce: Zdeněk Vévoda

 

Forma: video (22:32 minut)

 

Ke zhlédnutí:

 


 

Anotace: 

 

Kritické myšlení je chápáno jako nezbytná kompetence pro život v 21. století, neboť má člověku pomoci porozumět nepřebernému množství informací a adaptovat se na měnící se podmínky kolem něj. Výuka kritického myšlení je založena na předpokladu, že existují definovatelné dovednosti kritického myšlení, které se mohou žáci/studenti naučit a zlepšit tak efektivitu svého uvažování. Učitel by tedy měl především porozumět významu kritického myšlení jako souboru osvojitelných dovedností, které má možnost ve výuce rozvíjet.

 

Cílová skupina: studující bakalářských i magisterských studijních programů PdF UP v Olomouci (prezenční/kombinovaná forma), vhodné pro učitele z praxe, zejména učitele na druhém stupni ZŠ a učitele SŠ.

 

Studijní materiál byl vytvořen pro potřeby výuky na PdF UP v Olomouci a jeho vznik byl podpořen z programu Národního plánu obnovy v rámci projektu UP 22+ edUP.

 

Navštivte knihovnu studijních materiálů vzniklých nejen v rámci projektu Národního plánu obnovy UP 22+ edUP! Na webu Centra inovací ve vzdělávání PdF UP www.civpdfup.com najdete stovky materiálů ke studiu pro studenty a studentky učitelství a dalších pedagogicky zaměřených studijních programů!

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page