top of page

Kurzy pro akademické pracovníky na rozvoj kompetencí podle kompetenčního rámce absolventa učitelství


Vladislava Závrská, lektorka; foto archiv Vladislavy ZávrskéCentrum inovací ve vzdělávání připravilo na letní semestr akademického roku 2023/2024 nabídku kurzů pro akademické pracovníky. Jednotlivé kurzy v tomto vzdělávacím cyklu reflektují vybrané kompetence stanovené Kompetenčním rámcem absolventa a absolventky učitelství, který vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele a MŠMT a bude třeba jej v přípravě budoucích učitelů reflektovat.

 

Vzdělávací cyklus obsahuje tyto kurzy:

 

Téma: Zjišťování vzdělávacích potřeb a plánování a realizace obsahu v návaznosti na potřeby

Termín: 15. 4. 2024

Čas: 14:00–16:00

Lektorka: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

 

Téma: Profesní sebepojetí, růst a profesní rozvoj

Termín: 13. 5. 2024

Čas: 14:00–16:00

Lektorka: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

 

Téma: Zpětná vazba a hodnocení

Termín: 22. 5. 2024

Čas: 14:00–16:00

Lektor: Mgr. Petr Kvapil

 

Téma: Jak zvládat stres a dosáhnout rovnováhy v osobním a pracovním životě

Termín: 19. 6. 2024

Čas: 14:00–16:00

Lektorka: Mgr. Vladislava Závrská, Ph.D.

 

 

Každého kurzu se zúčastní dva akademičtí pracovníci z dílčích pracovišť PdF UP. Účast akademických pracovníků na jednotlivé kurzy prosím zapište do pátku 5. dubna 2024 do zaslané tabulky. Přihlašovací formulář byl distribuován na katedry. Maximální počet účastníků na každém z kurzů je 26 osob.

 

Garantka vzdělávacího cyklu:

doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

proděkanka pro studium | vedoucí katedry matematiky

 

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page