top of page

Nový ročník národního šetření učitelských kompetencí je tu!MŠMT ve spolupráci s fakultami připravujícími učitele připravilo a spustilo nový ročník národního šetření učitelských kompetencí. PdF UP se jej opět zúčastní a prosí o spolupráci také Vás!


3 Národní šetření učitelských kompetencí 2024 - Absolvující
.pdf
Stáhnout PDF • 304KB

Oslovení absolventů a absolventek

Vážená studentko, vážený studente učitelství či pedagogiky, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, jak vnímáte své profesní dovednosti. Dotazník je určen pro:


studenty a studentky posledního ročníku studia učitelství, letošní absolventy a absolventky studia učitelství (vč. těch, kteří plánují absolvovat v roce 2024) a začínající učitele a učitelky základních a středních škol v adaptačním období, tj. vyučují 2 školní roky a méně.


Účastí na tomto šetření přispějete ke zkvalitňování učitelské přípravy a podpory začínajících učitelů a učitelek. Výsledky předchozích ročníků šetření se již promítly například do změn pedagogických praxí či Rámcových požadavků na studijní programy. Fakulty zpětnou vazbu využívají pro zlepšování svých studijních programů (např. na základě výsledků zařadily další semináře zaměřené na hodnocení nebo na komunikaci s rodiči). O hlavních zjištěních z šetření 2023 si můžete přečíst v následující infografice.


Infografika_Národní šetření kompetencí začínajících učitelů 2023 (1)
.pdf
Stáhnout PDF • 955KB


Při tvorbě dotazníku jsme zároveň vycházeli z Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství, na který se nově zaměřují učitelská příprava a podpora začínajících učitelů a učitelek v ČR. Vaše odpovědi budou zcela anonymní a budou zpracovány hromadně. Ani fakulta, ani ministerstvo nebudou moci identifikovat, kdo dotazník vyplnil. Účast na šetření je dobrovolná. Vyplnění dotazníku by Vám mělo zabrat přibližně 15–20 minut. Více o samotném šetření a o podmínkách použití dat se dočtete přímo v dotazníku.


Dotazník prosím vyplňujte na tomto odkazu: https://setreni.msmt.cz/index.php/984748?lang=cs. Pokud máte jakékoliv doplňující dotazy týkající se tohoto šetření, můžete se obrátit na Janu Fikrlovou (Jana.Fikrlova@msmt.cz).


Děkujeme Vám za čas věnovaný vyplnění dotazníku a za pomoc se zkvalitňováním přípravy učitelů a učitelek. Váš pohled je pro nás velmi důležitý.


Autorský tým Národního šetření učitelských kompetencí

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page