top of page

Ochrana přírody | Cíle a metody v ochraně přírody nejen v ČR


Název: Ochrana přírody | Cíle a metody v ochraně přírody nejen v ČR

 

Jméno autorky: doc. RNDr. Jitka Málková, CSc.

Forma: prezentace v pdf (studijní opora)

Stručná anotace:

 

Prezentaci v rozsahu 93 stran doplňuje bohatá fotodokumentace autorky. Uvedeny jsou hlavní cíle a metody v ochraně přírody nejen v ČR. Rozebrány jsou hlavní nástroje ochrany přírody, podány jsou základy legislativy v ochraně v ČR (především zákon 114 z roku 1992 v platném znění – ochrana přírody obecná, územní, druhová). Vysvětlena je podstata Natury 2000 (cíle, metody i nejcennější výstupy: evropsky významné lokality EVL a Ptačí oblasti). V každém kapitole jsou uvedeny četné příklady a jsou doloženy i fotografiemi. Popsány jsou základní mezinárodní úmluvy v ochraně přírody a organizace ve světě a v ČR.


Ke stažení:


01_Malkova_Ochrana přírody (legislativa, úmluvy...)_M
.pdf
Stáhnout PDF • 9.70MB

Cílová skupina: studující učitelství přírodopisu, 2. ročník navazujícího studia, Ochrana přírody

2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page