top of page

Petr Anténe | Nejdůležitější je pro něj vzbudit ve studentkách a studentech zájem o literaturu

Seznamte se s finalistou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jedním z nominovaných je i Petr Anténe. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro něj důležité!

 


Kdo je Mgr. Petr Anténe, M.A., Ph.D.

 

Petr Anténe je absolventem Univerzity Palackého a držitelem titulu M.A. z Texas A&M University v USA. Na Ústavu cizích jazyků působí od roku 2015, od roku 2021 jako zástupce ředitelky. Vyučuje převážně literární semináře pro oborové studenty učitelství anglického jazyka, a to v bakalářském i navazujícím magisterském studiu. Je autorem monografií Campus Novel Variations: A Comparative Study of an Anglo-American Genre ([Proměny univerzitního románu: Srovnávací studie angloamerického žánru], 2015) a Howard Jacobson’s Novels in the Context of Contemporary British Jewish Literature ([Romány Howarda Jacobsona v kontextu současné britské židovské literatury], 2019) a editorem kolektivní monografie 'Route CZ-AT' to the USA: Perceiving American Culture in Central Europe ([Cesta přes Českou republiku a Rakousko do USA: Vnímání americké kultury ve střední Evropě], 2018). Jeho nynější výzkumná činnost se soustředí na současnou irskou literaturu.Vlastní pedagogická reflexe

 

„Ve výuce je pro mě nejdůležitější vzbudit ve studentkách a studentech zájem o literaturu obecně, především zájem o četbu anglicky psané literatury v originále. Proto mě zajímá i dosavadní čtenářská zkušenost studentek a studentů a ze své vlastní četby se snažím vybírat literární žánry a autory, o kterých soudím, že by je mohli oslovit. Například v semináři současné literatury v magisterském studiu se věnuji poezii jednak v reakci na aktuální popularitu tzv. Instagram poezie, jednak vlivem mého nedávného výzkumného pobytu na Trinity College Dublin v Irsku, kde jsem měl možnost zúčastnit se několika autorských čtení poezie současných básníků. Jedním z požadavků ke splnění předmětu je už druhým rokem i sdílení libovolné básně se stručným komentářem na platformě Padlet a potvrzuje se, že prostřednictvím této aktivity studentky a studenti poskytují zajímavé návrhy k četbě nejen sobě navzájem, ale i mně samotnému. Nedílnou součástí mých seminářů Současná britská literatura pro učitele AJ a Literatura pro děti a mládež je také sdílení užitečných zdrojů týkajících se anglické literatury a jejího využití ve výuce jazyka, kterých je v dnešní době veliké množství především na internetu. I tvůrčím přístupem k využití těchto online zdrojů ve svých seminárních pracích mě studenti často inspirují.“

 

„Jednou z výzev, na které dlouhodobě narážím, je otázka, jak zprostředkovat stejný rozsah učiva studentům prezenčního a kombinovaného studia, kde je hodinová dotace výrazně nižší. Proto mě těší, že jsem v rámci projektu Národního plánu Obnovy UP v loňském roce zpracoval formou PowerPoint prezentací vybraná témata současné britské literatury především pro kombinované studium, v jehož výuce není možné vše dostatečně pokrýt. Cílem prezentací je představit tematicky řazené texty současných autorů jako zdroj informací o kultuře a společnosti Velké Británie a dalších anglicky mluvících zemí, a to i vzhledem k jejich historickému vývoji během posledních desetiletí.“

 


Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátovi nejvíce oceňujete:

 

„Pan doktor má během výuky i mimo ni milé a příjemné vystupování. Je ochotný svým studentům pomáhat a poradit. Ale nejvíce si vážím, že pan doktor dává svým studentům možnost volby, dostatečný prostor pro sebevyjádření a aby podpořil jejich rozhodnutí pomůže vidět všechny strany problému.“ Z nominačního dopisu

 

… Pan doktor dává svým studentům možnost volby a dostatečný prostor pro sebevyjádření…

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„K zakončení předmětu dává pan doktor několik možností, ze kterých si mohou studenti vybrat podle svojí preference.“ Z nominačního dopisu

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Nabídku různých aktivit pro žáky, aby si každý žák našel aktivitu, která odpovídá jeho stylu učení nebo zájmům a každý měl maximální možnost uspět. U pana doktora jde vidět, že si každý rok prochází hodnocení svých studentů a snaží se s nimi pracovat, aby dělal své hodiny ještě lépe.“ Z nominačního dopisu

 

91 zobrazení0 komentářů

留言


bottom of page