top of page

Petra Charvátová | Ve výuce jazyka je pro ni zásadní, aby studující měli možnost utvořit si na probíraná témata názor

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je také Petra Charvátová. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité! 

Petra Charvátová o sobě

 

„Pracuji jako asistentka na Ústavu cizích jazyků pro obory anglického jazyka. Vyučuji jazykovědné disciplíny od úvodu do lingvistiky, morfologie, lexikologie až po syntax, a také předměty praktického anglického jazyka. Věnuji se také organizaci mezinárodní lingvistické letní školy Eastern Generative Grammar a mimo to i zkouším u mezinárodních jazykových zkoušek. Výuce anglického jazyka se věnuji přes 10 let a odborně si rozšiřuji znalosti v rámci doktorandského studia Anglického jazyka. Výzkumně se zaměřuji na oblast syntaxe a derivační morfologie v komparaci anglického a českého jazyka.“Vlastní pedagogická reflexe


Chtěla bych začít slovy studentstva, které mě často považuje za přísnou, ale fér. Ve studentských evaluacích se mi objevují také komentáře vyzdvihující kreativní výukové metody a ochotu vyjít vstříc. 

 

Ve výuce považuji za velmi podstatné kromě předávání odborných znalostí z oboru vytvoření atmosféry k učení příznivé a otevřené pro dialog se studenty. V předmětech praktického jazyka je pro mě zásadní, aby studenti měli možnost si na probíraná témata utvořit názor, případně vlastní postoje měli možnost srovnat s ostatními. U lingvistických disciplín, které s sebou nesou větší množství terminologie, zase vidím jako zásadní kontextualizaci — a to jak probíraného obsahu, tak i důvodů proč jsou dané znalosti a schopnost analyzovat jazyk podstatné. Ráda například u tématu gramatických kategorií podstatných jmen otevírám i nutnost sledování změn v užívání jazyka a používám k tomu výzkumný článek, který demonstruje nově se v hovorové angličtině objevující konstrukci na datech ze seriálů. Bez znalosti lingvistické stánky věci však není možné daný posun pochopit, pojmenovat a vysvětlit.

 

"Ve výuce považuji za velmi podstatné kromě předávání odborných znalostí z oboru vytvoření atmosféry k učení příznivé a otevřené pro dialog se studenty."


V rámci projektů, do kterých jsem se zapojila, bych ráda vyzdvihla Blended Intensive Program (BIP) na University of Sassari v Itálii, který jsem organizovala a podnikli jsme ho s několika studentkami/-ty z programu Anglický jazyk pro vzdělávání. BIPy v rámci kterých mohou studenti s pedagogy krátce navštívit zahraniční univerzitu, zapojit se do tamější výuky, poznat prostředí a seznámit se s kolegy má podle mě velký smysl.

 

Jako studentka jsem vždy nejvíce oceňovala pedagogy se zápalem pro obor, schopné propojit konkrétní s tzv. „big picture“, což mě inspirovalo a tyto hodnoty se snažím předávat dál. 

… Na paní magistře nejvíce oceňuji lidskost, odbornost, předání znalostí  v souvislostech…

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátce nejvíce oceňujete:

 

„Odbornost, předání znalostí i v souvislostech, lidskost, propracované materiály k výuce a připravené hodiny. Působila mnohem odborněji a připraveněji nežli služebně starší kolegové a kolegyně.“ Z nominačního dopisu

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Ve skupině máme odborníky, kteří se několik let živí tlumočením, a Mgr. Petra Charvátová vždy dokázala zodpovědět na veškeré dotazy a vysvětlit gramatické jevy.“ Z nominačního dopisu

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání: 

 

„Důslednost, nabyté vědomosti ohledně anglické gramatiky...“ Z nominačního dopisu

 

 

186 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page