top of page

Pohybové hry ve výuce matematiky na 1. stupni ZŠ | Ulov šátek

Autorský kolektiv: Martina Uhlířová, Veronika Pallová, Tomáš Jurníček

Aktéři: žáci 3.C, FZŠ Olomouc Svatoplukova

 

Forma: soubor 11 videonahrávek   

 Cílová skupina: studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ v denní i kombinované formě studia (konkrétní předměty: MT2@, KMT2@, MD2@, KMD2@, MTV@, KMTV@), učitelé primárních škol, pedagogové mimoškolního vzdělávání.

 

 

Anotace: Cílem zpracovaného souboru videí bylo ukázat, že do výuky matematiky na 1. stupni ZŠ je možné smysluplně a efektivně zapojit pohybové aktivity. Ve vybraných hodinách je také možné výuku úspěšně realizovat mimo prostor „klasické“ třídy – tedy v plenéru nebo v ostatních prostorách školy (např. v tělocvičně, na chodbě). V jednotlivých videích jsou zařazeny náměty aktivit do výuky matematiky, které jsou vhodné pro žáky primární školy. Hlavními aktéry videí jsou žáci 3. ročníku, a tedy i prezentované učivo je zaměřené právě na učivo 3. ročníku. Není však obtížné obsahovou náplň přizpůsobit učivu ostatních ročníků, případně i dalších předmětů.


Přehled videí:

1.      Klapka (obsahové zaměření: procvičování řad násobků daného čísla)

2.      Bang (obsahové zaměření: procvičování početních spojů)

3.      Ulov šátek (obsahové zaměření: procvičování početních spojů)

4.      Matematické divadlo (obsahové zaměření: tělesa a jejich vlastnosti)

5.      Kompot (obsahové zaměření: procvičování početních spojů)

6.      Hejá hají (obsahové zaměření: procvičování řad násobků daného čísla)

7.      Krabice (obsahové zaměření: procvičování početních spojů)

8.      Horolezec (obsahové zaměření: procvičování početních spojů)

9.      Domeček (obsahové zaměření: procvičování rozkladu daného čísla na činitele)

10.  Jasnovidec (obsahové zaměření: procvičování řad násobků daného čísla)

11.  Popcorn (obsahové zaměření: procvičování rozkladu daného čísla na činitele)

 

 

Studijní materiál byl vytvořen pro potřeby výuky na PdF UP v Olomouci a jeho vznik byl podpořen z programu Národního plánu obnovy v rámci projektu UP 22+ edUP.

 

Knihovna studijních materiálů vzniklých v rámci projektu Národního plánu obnovy UP 22+ edUP

1 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page