top of page

Pracovní setkání oborových didaktiků


V pondělí 20. března 2023 proběhlo pracovní setkání oborových didaktiků, jehož hlavním předmětem byla reforma pregraduální přípravy učitelů.


Cílem tohoto setkání bylo dát prostor podnětům ze strany odborníků k připomínkové verzi Kompetenčního rámce absolventa učitelství, kterou nedávno zveřejnilo MŠMT. Tento dokument je společnou zastřešující vizí pro kvalitu výuky učitelů v ČR a bude využíván pro další zkvalitňování přípravy učitelů v rámci probíhající reformy. Jeho smyslem je sloužit ke zkvalitňování přípravy učitelů na pedagogických fakultách, a tím přispět k další profesionalizaci učitelského povolání.


Zúčastnění odborníci v diskuzi zmínili například potřebu mezioborové spolupráce během studia, nutnost prohlubovat zvládání krizových a zátěžových situací nebo třeba problémy při zavádění inovativních postupů začínajícími učiteli.


Všem zúčastněným děkujeme za podnětnou diskuzi. Výsledky tohoto setkání oborových didaktiků budou předány MŠMT a budou využity v dalším zkvalitňování pregraduální přípravy učitelů.Text: Petr Černoch

Foto: Radka Dofková

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page