top of page

Tereza Buchtová | Vzdělávám se neustále. Nejen že chci, ale baví mě to!

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je i Tereza Buchtová. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité!
 

Kdo je Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D.

 

Na PdF UP v Olomouci působí od roku 2016. Doktorský titul v programu Pedagogika získala v roce 2019. Tituly Bc. a Mgr. také získala na PdF UP v Olomouci. Je tedy absolventem Pedagogické fakulty Univerzity Palackého. Od začátku své kariéry působí na Ústavu pedagogiky a sociálních studií, nyní na pozicí odborný asistent. Tereza Buchtová je komunikativní člověk, sama o sobě říká, že někdy až příliš. Její působení na ÚPSS se zaměřuje na oblasti pedagogiky, komunikace, filozofie výchovy, asertivního chování. V neposlední řadě velmi ráda jezdí na kurzy, které ÚPSS pořádá pro studenty programu Vychovatelství a Řízení volnočasových aktivit. Věnuje se rovněž výuce na FTK UP. Je přátelská, empatická, přímá, energická, ranní ptáče, což se potvrzuje i ve výuce, která bývá od 8 hodin ráno. Od malička se pohybovala v nejrůznějších kolektivech a vzhledem ke svým vlastnostem věděla, že jednou chce pracovat v oblasti školství a předávat studentům to nejlepší ze sebe. Sama to hodnotí tak, že se jí to daří.

 


Vlastní pedagogická reflexe

 

Co je pro Vás ve výuce nejdůležitější?

 

„Je pro mě čest pracovat na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a nesmírně si vážím studentů, se kterými jsem v interakci při výuce. Za nejdůležitější ve své výuce považuji komunikaci se studenty, aktivní účast při vzdělávání, diskusi se studenty a poskytování zpětné vazby nejen směrem ke studentům v rámci výuky, ale také v rámci evaluace od studentů. Dále považuji za velmi důležité nevzbuzovat u studentů stres z mých předmětů, ale pojmout výuku dynamicky a předat jim veškeré znalosti, postoje a dovednosti, které jsem nabyla. Za velmi důležité také považuji ukázat, že jsem lidská, kdy se studenti nemusí obávat  zbytečných obstrukcí z mé strany, pokud se jim něco nepovede nebo nemohou přijít na povinné cvičení či seminář, a to z důvodu nemoci nebo z osobních důvodů.“

 

„Je pro mě čest pracovat na Pedagogické fakultě UP v Olomouci a nesmírně si vážím studentů, se kterými jsem v interakci při výuce.“

 

Představte alespoň jeden konkrétní příklad ze své výuky, který by mohl inspirovat ostatní.

 

„Snažím se naučit studenty, že všichni jsme pouze lidé, kteří se mohou neúmyslně dopustit chyby. Myslím si, že jsem inspirovala studenty tím, že když jsem i já udělala chybu, nepřešla jsem ji, jako by se nic nestalo. Vzpomínám si na dvě výuky, kdy jsem se přeřekla, a všichni se začali smát, včetně mě. Byla to situace, kdy jsem i já ukázala, že jsem člověk a udělám chybu. V tu chvíli jsem si myslela, že je po výuce, že to dál nepůjde, protože smích neutichal. Až jsme se přestali smát, omluvila jsem se, a přestože jsem chtěla pokračovat ve výuce, začala diskuze ohledně toho, co se může ve výuce stát a jak z toho „vybruslit“. Diskutovali jsme se studenty na dané téma a také jsem jim ukázala, že se to stát může všem. Považuji za důležité přiznat chybu, následně ji vyhodnotit a napravit. Snažím se studenty naučit to, že všichni se můžeme dopustit omylu, ale musíme s ním dál umět pracovat.“

 

Inspirují Vás nějakým způsobem Vaše studentky a studenti?

 

„Všichni studenti mých předmětů mě inspirují už jen tím, že přijdou do výuky, i přesto, že přednáška je nepovinná. Věřím, že přednáška na 8 ráno může být pro některé studenty komplikací, protože si rádi pospí. Vždy jsem si ale řekla, že když mohu vstát já, pak studenti také. Jsem nesmírně ráda, že zatím to takto funguje. Inspirují mě svými názory, když probíhá diskuze na nějaké téma. Inspirují mě tím, že někteří se dokážou otevřít mně jako pedagogovi a mluví se mnou i o svých osobních věcech. Toho si velmi vážím.“

 

Vzpomenete si na nějakou situaci nebo moment, které Vás ve Vaší pedagogické kariéře motivovaly nebo formovaly?

 

„Nejvíce mě motivují moji kolegové, velmi zkušení akademičtí pracovníci. Když jsem začínala učit, nemírně jsem se bála toho, že přijdu před studenty a něco vědět nebudu, nebudu mít dostatečné znalosti. Jeden zkušený kolega mi poradil, že všechno se dá vyřešit a řekl mi věty, na které nezapomenu: „Všichni jsme lidi, nejsme stroje. Kdyby se to stalo, omluvíš se, že tuto informaci nemáš, něco nevíš a budete na tom tématu pracovat všichni včetně studentů, a to do příští hodiny. Tím se naučíš ty i studenti.“ Tyto věty mi utkvěly v paměti, protože mě neuvěřitelně uklidnily před každou výukou, ale hlavně jsem měla potřebu se těmto slovům vyhnout, abych je nikdy nemusela použít. Naštěstí se to stalo pouze jednou. Jelikož toto před studenty nechci vyslovovat, vzdělávám se neustále. Nejen že chci, ale baví mě to. Vím, že za zkušenými kolegy mohu vždy přijít pro radu a nikdy mě neodmítnou.“

 

Popište nějaký svůj projekt, výstup nebo inovaci, ze kterých máte radost

 

„Největší radost mi udělalo Čestné uznání rektora UP autorům odborných knih v roce 2021 za mou odbornou knihu s názvem Kázeň a začínající učitel. Faktory ovlivňující kázeň ve výuce začínajících učitelů. Nesmírně si tohoto ocenění vážím a beru to jako obrovskou motivaci k dalšímu publikování odborných knih nebo článků. Další obrovskou radost mi udělala právě nominace na Cenu děkana Magister optimus 2024, kdy téměř nenacházím slova, že studenti PdF UP nominovali právě mě. Už toto je pro mě obrovská radost a uznání. Vnímám to jako ocenění mé práce, kdy si mohu říct, že ji dělám správně.“

 


Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Uveďte, co na kandidátovi nebo kandidátce nejvíce oceňujete:

 

„Paní doktorka vyučuje předmět obecná pedagogika 2. Líbí se mi, jak vede přednášky. Její výklad je stručný, systematický, srozumitelný. Podává problematiku tak, aby se student zorientoval v základech. Dále pokládá otázky, na které student sám odpovídá, čímž je zajištěna komunikace. Student poté logicky odvodí odpověď a následně si ji lépe zapamatuje. Přednes paní doktorky je dynamický, stručný, studenti lépe udrží pozornost. Závěrečný test odpovídal přesně látce, kterou jsme se zabývali na přednášce. Velmi se mi líbí, jak jsou přednášky vedeny a jakým způsobem je látka vykládána.“ Jarmila Macková

 

… Její výklad je stručný, systematický a srozumitelný, díky praktickým příkladům vše lépe pochopíme…

 

Uveďte, alespoň jeden konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Například jsme se bavili o dějinách pedagogiky. Shrnuli jsme si všechny historické epochy a ke každé z nich si uvedli, co je nejdůležitější. Dále jsme měli téma cíle výchovy – byla tam pyramida, ke které paní doktorka uvedla praktický příklad – jak se člověk učí jezdit na koni, čím nám pomohla, abychom dané téma skutečně pochopili a nové učivo si zafixovali.“ Jarmila Macková

 

Napište, co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Inspirovala bych se jednoduchostí a srozumitelností výkladu paní doktorky. Je to metoda, jak si žáci lépe zapamatují učivo a zároveň je zde prostor pro interakce a žáci sami přemýšlí a vymýšlí odpovědi na položené otázky. Tím, že se sami zapojí, se naučí více informací. Žákům lze tímto stylem poskytnout základní, srozumitelný a chronologický přehled o dané látce.“ Jarmila Macková

 

 

807 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page