top of page

Zuzana Cieslarová | Ve výuce je pro mě nejdůležitější klima studující skupiny a respektující přístup

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je i Zuzana Cieslarová. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité!

 


Kdo je Mgr. Zuzana Cieslarová

 

Je absolventkou studia na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde stále studuje doktorský studijní program Pedagogika. Zároveň je učitelkou na základní i vysoké škole, fanynka turistiky a oborové didaktiky společenských věd. Kombinaci těchto prvků vnímá jako důležitou pro své duševní zdraví. Spolupracuje s různými vzdělávacími institucemi a podílí se na tvorbě obsahu například pro ČT EDU. Je otevřená novým přístupům a inovacím a snaží se je sama realizovat v pedagogické praxi. Pedagogika pro ni představuje obor, kde je teorie nezbytná, ale klíčový je její praktický přenos. 


 

Vlastní pedagogická reflexe

 

„Ve výuce je pro mě nejdůležitější klima studující skupiny a respektující přístup z obou stran, a to na obou stupních škol, kde působím. Snažím se vytvářet bezpečný prostor s možností vyjádřit svůj názor a otevřít se ostatním. Důvěra a respekt pomáhají budovat pozitivní vztah a prostředí, které jsou základem pro efektivní výuku, pocit podpory a motivace. Dále je to kreativita a interaktivita, jež přispívají k rozvoji samostatnosti, spolupráce a kritického myšlení. V neposlední řadě je pro mě nezbytná zpětná vazba, o kterou se vždy opírám a vycházím z ní při plánování další výuky.“

 

Inspirují Vás nějakým způsobem Vaše studentky a studenti?

 

„Studenti a studentky mě inspirují pokaždé, když se vidíme. Cením si a čerpám jejich energii, a snad se mi daří ji v jiné formě dodávat i já jim. Jsou to mladí lidé, kteří jsou zapálení, kreativní, pozitivně naladění, otevření a inspirují se nejen navzájem, ale inspirují tím vším i mě samotnou. Každý z nich má jedinečné pojetí výuky, což je pro mě osvěžující a motivující ve věci inovativních myšlenek i v rámci zajeté výuky na základní škole.“

 

Vzpomenete si na nějakou situaci nebo moment, které Vás ve Vaší pedagogické kariéře motivovaly nebo formovaly?

 

„V mé dosavadní pedagogické kariéře, která není až tak dlouhá, mě každou chvíli něco formuje a motivuje. Jsou to většinou maličkosti, které pomáhají utvářet mé sebepojetí a pojetí výuky a vztah ke studentům. Co mě nedávno potěšilo, bylo, když mi napsal student po téměř čtyřech letech spolu s dotazem také to, že vzpomíná na výuku, která navíc v tu dobu probíhala online. To mě zahřálo u srdce a na chvíli si řekla, že to, co a jak dělám, má zřejmě smysl. Ale nejsou to jen pozitivní aspekty (například pěkná zpětná vazba, třeba i tato nominace, vděčnost a zájem studentů), ale jedná se i o chvíle, které jsou náročnější. Ty mě formují mnohdy více, protože narážím na něco, co například nefunguje podle mých představ. Formuje mě kritická a konstruktivní zpětná vazba od studentů, která má vliv na proměnu stávající koncepce výuky.“

 

Popište nějaký svůj projekt, výstup nebo inovaci, ze kterých máte radost.

 

„Mám radost, když vidím, že studenti mají radost. Radost, že dělají něco praktického a užitečného, že se navzájem inspirují. Snažím se s kolegou, aby didaktika byla propojená a v seminářích bylo výstupem něco praktického. Tentokrát to má být Nápadník metod, který je teprve v procesu vzniku, ale už jeho tvorba mě moc těší.“Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátce nejvíce oceňujete:

„Kompetentní příprava studentů, průběh výuky a komunikace se samotnými studenty.” Tomáš Holada

 

... Skvělá atmosféra hodin, které vyučuje, mluví za vše... 

 

„Lidský přístup. Propojení teorie s praxí. Předávání zkušeností a rad. Prakticky zaměřené hodiny.” Valérie Chlíbková

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Myšlenka ukázání si a vyzkoušení si různých metod v rámci daného předmětu společně a následná diskuse o daných metodách, popř. praktická doporučení.” Tomáš Holada

 

„V rámci každé hodiny má student připravený praktický výstup zaměřený na učivo z občanské výchovy a díky tomu sbírají ostatní studenti inspiraci pro realizaci těchto výstupů ve svém budoucím povolání učitele.” Valérie Chlíbková

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Jistě právě různé metody, které věřím, že by mi trvalo pár let v samotné praxi sesbírat, mezitím co bych se ještě vypořádával vůbec se samotným obsahem a jeho didaktickou transformací, v čem právě hodiny paní magistry jsou také velmi přínosné.“ Tomáš Holada

 

„Pro život: empatii, vlídnost, respekt, toleranci, ohleduplnost, pozitivitu. Pro povolání: v podstatě to samé, ale hlavně opravdu jako první pedagožka mi předala více z praxe, jak teorie pro své budoucí povolání a toho si vážím nejvíce.” Valérie Chlíbková

 

Další přednosti: 

 

„Skvělá atmosféra hodin, které vyučuje, mluví už vůbec za vše a její snaha na vysoké úrovni a přípravy.“ Tomáš Holada

 

 

57 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page