top of page

Zveme vás na konferenci k revizi RVP ZV!

Vážení přátelé, dovolte, abychom Vás srdečně pozvali k odborné debatě nad návrhem revidovaného kurikula pro základní vzdělávání. Jejím cílem bude výměna názorů a formulace stanovisek.
Jaké chceme kurikulum pro 21. století? Odborná konference k návrhu revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin KOMPAS si Vás dovolují pozvat na odbornou debatu k návrhu revize Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem debaty odborné veřejnosti a dalších zájemců je výměna názorů na předložený návrh kurikula a formulace připomínek, jež budou poskytnuty Národnímu pedagogickému institutu.

 

Odborná konference se koná ve spolupráci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s členskými organizacemi Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin KOMPAS.


Termín konání: 10. května 2024

Místo konání: PdF UP, Umělecké centrum Univerzity Palackého v Olomouci (konvikt), Univerzitní 3—5, Olomouc


Jako přednášející na konferenci vystoupí např. tito hosté:


  • doc. PhDr. Martin Rusek, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra chemie a didaktiky chemie;

  • Mgr. Milan Motl, Ph.D., předseda Asociace učitelů Hudební výchovy, Vyšší odborná škola pedagogická a Střední pedagogická škola, Litomyšl;

  • prof. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra českého jazyka a literatury;

  • doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra matematiky;

  • doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, katedra výtvarné výchovy;

  • doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, katedra výtvarné výchovy;

  • RNDr. Věra Koudelková, Ph.D., Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, katedra didaktiky fyziky.


Rámcový program konference:

9:00—9:30 prezence

9:30 zahájení konference

10:20—12:00 příspěvky k jednotlivým vzdělávacím oblastem a tématům

12:00—13:00 otevřená debata nad návrhem nového kurikula

13:00—14:00 oběd

14:00—15:00 prohlídka ateliérů katedry výtvarné výchovy (pro zájemce)


PROGRAM KE STAŽENÍ

Program konference
.pdf
Stáhnout PDF • 405KB


Součástí doprovodného programu konference — který je primárně určen hostům z Koalice mezioborových pedagogických asociací a skupin a dalším zájemcům — bude také prohlídka historické budovy jezuitského konviktu s Kaplí Božího těla a zajímavých prostor a ateliérů katedry výtvarné výchovy.


Konference bude pro účastníky zdarma a koná se s laskavou podporou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zájemce o účast prosíme, aby se registrovali na tomto odkazu.


Typy příspěvků

Kromě klasických konferenčních příspěvků v max. rozsahu 10 min. bude možnost zapojit se do veřejné debaty a podílet se na formulaci připomínek k revidovanému kurikulu. Kapacita přednášejících je omezena, děkujeme za pochopení.

22 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page