top of page
_0JK3907_mensi_edited_edited_edited.jpg

Centrum inovací ve vzdělávání

Webové stránky Centra inovací ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nabízejí souhrnné informace o pedagogických a odborných praxích, metodickou podporu v rámci praxí a nabídku pro rozvoj kvalitního studia a inovací ve vzdělávání. Centrum buduje kulturu kontinuálního zvyšování kvality světa vzdělávání – nejen u nás na pedagogické fakultě, ale i ve spolupráci s aktéry pedagogické praxe.

NAHORU
AKTUÁLNĚ...

Zapojili jsme se do reformy pregraduální přípravy učitelů!

MŠMT spolu s fakultami připravujícími učitele spustilo ambiciózní reformu pregraduální přípravy učitelů. Jedním z cílů je pěstovat kulturu kontinuálního zvyšování kvality postavené na společné vizi, úzké propojení fakult s praxí, rozvoj inovací přípravy učitelů a jejich podpora, větší otevřenost systému, zvýšení atraktivity studia pro kvalitní uchazeče nebo rozvoj oborových didaktik. Centrum inovací ve vzdělávání se na PdF UP chopí úlohy moderovat debatu a nabízet podněty pro realizaci cílů reformy.

A co je v rámci reformy nového?

 

Aktuálně spolupracujeme na vytvoření kompetenčního profilu absolventa a základních evaluačních nástrojů pro získávání formativní zpětné vazby od absolventů, účastníme se jednání o pojetí praxí, diskutujeme o konkrétních bodech reformy. A co by se mělo v přípravě učitelů změnit podle vás?

ref1.png
ref2.png
ref3.png
ref5.png
ref4.png
ref6.png

Centrum inovací ve vzdělávání (CIV) působí od 1. června 2022.
Naším cílem je zkvalitňovat přípravu budoucích učitelů na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v souladu
s hlavními směry Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR a tezemi Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.

 

Budujeme kulturu kontinuálního zvyšování kvality postaveného na společné vizi. Přečtěte si víc!


CIV garantuje oblast podpory a rozvoje kvalitního studia
a pedagogické a odborné praxe.

Naše cíle a aktivity jsou propojeny s portálem Učitel21. Zajímáte se o konkrétní téma? Na U21 najdete stovky článků, videí a tipů!

MĚNÍME SVĚT VZDĚLÁVÁNÍ...

Buďte s námi ve spojení. Sledujte naše sociální sítě!

Facebook

Youtube

Twitter

twitter_pdf.png

Instagram

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT...

Foto

Z NAŠICH AKCÍ... SETKÁNÍ S NAŠIMI PARTNERY Z PRAXE V RÁMCI DNŮ PRO ABSOLVENTY PdF UP 2022