top of page

Zde pro Vás připravujeme knihovnu studijních materiálů a videí, jež Vám pomohou při budování didaktických kompetencí. Již brzy!

KAZ.jpg

Katedra antropologie a zdravovědy

Materiály pro studující programu Výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ a Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školy

Kbi.jpg

Katedra biologie

Materiály pro studující
Přírodopisu a environmentální výchovy se zaměřením na vzdělávání a
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních škol

Katedra hudební výchovy

Materiály pro studující učitelství Hudební kultury se zaměřením na vzdělávání a Učitelství hudební výchovy pro střední a základní školy

Vstoupit
Hrát na piano

Katedra českého jazyka a literatury

Materiály pro studující Českého jazyka a literatury se zaměřením na vzděláváníUčitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠ, učitelství pro 1. stupeň ZŠ; materiály k mediální výchově

Dítě s úsměvem ve škole
matema.jpg

Katedra matematiky

Materiály pro studující Matematiky se zaměřením na vzdělávání, Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a učitelství pro 1. stupeň ZŠ

IMG_3927.jpg

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Materiály pro studující Učitelství pro 1. stupeň základní školy a Učitelství pro mateřské školy

Katedra psychologie a patopsychologie

Materiály pro studující psychologických předmětů ve všech učitelských i neučitelských oborech

Vstoupit
IMG_4076.jpg

Katedra společenských věd

Materiály pro studující Společenských věd se zaměřením na vzdělávání, Historie se zaměřením na vzdělávání, Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro SŠ a 2. stupeň ZŠ a Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

_MGL1192.jpg
MSF_3573.jpg

Katedra technické a informační výchovy

Informační technologie se zaměřením na vzdělávání, Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzdělávání, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Učitelství informatiky pro 2. st. ZŠ a Učitelství techniky pro SŠ a praktických činností pro 2. st. ZŠ 

Vstoupit
IMG_0157_S.jpg

Katedra výtvarné výchovy

Materiály pro studující Výtvarné tvorba se zaměřením na vzdělávání, Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠ, Edukace v kultuře a Průmyslového designu

Ústav cizích jazyků

Materiály pro studující Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání, Německý jazyk se zaměřením na vzdělávání, Učitelství anglického jazyka pro základní školy a Učitelství německého jazyka pro základní školy

_0JK5437.jpg

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Vychovatelství, Řízení volnočasových aktivit, Sociální pedagogika – Prevence sociálněpatologických jevů, Sociální pedagogika – výchova ve volném čase, Sociální pedagogika – Výchovné poradenství, Sociální pedagogika – Projektování a management a Předškolní pedagogika

15.jpg
Dítě logopedie

Ústav speciálněpedagogických studií

Materiály pro studující různých programů zaměřených na speciální pedagogiku a program Logopedie 

Vstoupit
dramaterapie10_S.png

Ústav speciálněpedagogických studií

Materiály pro studující programů zaměřených na expresivní terapie, jako je Muzikoterapie a Dramaterapie

Tip pro vás!

LÍBÍ SE VÁM DESIGN NAŠICH MATERIÁLŮ? STÁHNĚTE SI ŠABLONY A VYUŽIJTE JE TAKÉ!

3.png
37.png
2_1.png

Autorkou grafických návrhů je grafická designérka Irena Mandić; vznik šablon koordinovala Petra Šobáňová

bottom of page