top of page
IMG_1586.jpg
Dlaždice U21 (1).png

Metodici praxí

Na této stránce můžete najít kontakty na všechny fakultní metodiky a metodičky, kteří působí na jednotlivých katedrách a ústavech Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. S metodiky na pracovištích budete řešit detaily týkající se Vašich praxí, podmínky jejího optimálního průběhu nebo způsob vypracování portfolií a udělování zápočtů. Metodici Vás na praxi připraví, budou vykonávat supervizi a po skončení budete praxi společně reflektovat.

Katedra antropologie a zdravovědy

PhDr. Hana Heiderová, Ph.D. | UPOZŠ

hana.heiderova@upol.cz

doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D. | VkZ

michaela.hrivnova@upol.cz

Katedra biologie

Mgr. Jitka Kopecká, Ph.D.

jitka.kopecka@upol.cz

Katedra českého jazyka a literatury

doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

jaroslav.vala@upol.cz

Katedra hudební výchovy

Mgr. Jarmila Šiřická (externistka)

jarmila.siricka01@upol.cz

Katedra matematiky

Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

jan.wossala@upol.cz

Katedra primární pedagogiky

doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph.D. | 1. st. ZŠ

miluse.raskova@upol.cz

Mgr. Soňa Divilová, Ph.D. | MŠ

sona.divilova@upol.cz

Katedra společenských věd

Mgr. Monika Suková

monika.sukova01@upol.cz

Katedra technické a informační výchovy

PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.

pavlina.castkova@upol.cz

Mgr. Tomáš Dragon | UPVOV

tomas.dragon@upol.cz

Mgr. Radim Děrda | Technika

radim.derda@upol.cz

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D. | Informatika

michal.sedlacek@upol.cz

Katedra výtvarné výchovy

doc. Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D. | UVV

petra.sobanova@upol.cz

Jana Jiroutová, M.Phil., Ph.D. | EVK
jana.jiroutova@upol.cz

Ústav cizích jazyků

Mgr. Josef Nevařil, Ph.D. | AJ 1. praxe

josef.nevaril@upol.cz

Mgr. Blanka Babická, Ph.D. | AJ 2. praxe

blanka.babicka@upol.cz

PhDr. Ivona Dömischová, Ph.D. | NJ

ivona.domischova@upol.cz

Ústav pedagogiky a sociálních studií

doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D. | Praxe v edukačním procesu

martina.fasnerova@upol.cz

Mgr. Pavla Vyhnálková, Ph.D. | VYCH a VYSP

pavla.vyhnalkova@upol.cz

Mgr. Tereza Buchtová, Ph.D. | ŘVA a VYSP

tereza.buchtova@upol.cz

Mgr. Dagmar Pitnerová, Ph.D. | SPBP a SPNP

dagmar.pitnerova@upol.cz

Ústav speciálně pedagogických studií

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D.

oldrich.muller@upol.cz

web praxí ÚSS PdF – ZDE

NAHORU

INSPIRACE & ÚVAHY OD NAŠICH METODIKŮ A METODIČEK

metodici1.png
raš.png
petr_.png

TIPY OD UČITELŮ A UČITELEK Z PRAXE...

petra_.png
baruš.png

Díky, že vedete naše studentky a studenty na praxích!

VIDEA
kontakt

Z NAŠICH AKCÍ... WORKSHOP ZAMĚŘENÝ NA WELLBEING A PROŽITKOVÉ AKTIVITY

FOTO
bottom of page