top of page
DSC00327-2.jpg

Seznam fakultních
škol a zařízení PdF UP

Seznam spolupracujících škol – Olomoucký kraj 

NAHORU

Máte zájem stát se fakultní školou? Přečtěte si o tom, jak navázat spolupráci!

Spolupráce s PdF UP v Olomouci

Vedení instituce podá žádost k rukám děkana Pedagogické fakulty UP v Olomouci. V žádosti konkrétně uvede, kolik studentů mělo na jejich pracovišti pedagogickou nebo odbornou praxi, jak v posledních pěti letech spolupracuje škola/zařízení s PdF UP, zda škola/zařízení umožnila studentům provádět výzkum v rámci plnění jejich studijních úkolů apod. Pokud děkan fakulty rozhodne, že je pro fakultu tato spolupráce přínosná, obě strany podepíší Smlouvu o udělení statutu fakultní školy/fakultního zařízení, která se uzavírá vždy na tři roky a v případě oboustranného zájmu může být dále prodloužena.

Žádost ke stažení – ZDE

foto

Fakultní školy jsou našimi klíčovými partnery...

Seznamte se se ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11!

kontakt
bottom of page