top of page
IMG_2291_S.png

Mapujeme inovace, které nás inspirují a které na fakultě podporujeme

Centrum inovací ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci se snaží mapovat, podporovat a nabízet ostatním příklady dobré praxe a inovací, jimiž žije Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Mnohé vznikají spontánně, jiné jsou pečlivě promyšleny a naše pracoviště a lidé na katedrách a ústavech je koncepčně a dlouhodobě uvádějí v život. Mnohé vznikají díky úsilí věnovanému reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek. Na některých spolupracujeme s lidmi z praxe, jiné se rodí v hlavách našich studujících. Inspirujte se také!

INOVACE, KTERÉ JSME PODPOŘILI...
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (50).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (24).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (38).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (22).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (39).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (41).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (42).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (47).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (44).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (46).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (43).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (33).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (48).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (49).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (29).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (52).png
Správné slidery na web PdF 1500 X 500 (51).png
MAPUJEME INOVACE, KTERÉ NÁS INSPIRUJÍ...
Zažít didaktiku na Ústavu pedagogiky a sociálních studií aneb příklad dobré praxe!
Otevřené léčivé ateliéry na katedře výtvarné výchovy jako naplňování třetí role
Debata o kompetenčním rámci na katedře primární pedagogiky. Přidáte se také?
Doktorandi a doktorandky si sami pořádají kolokvia a diskutují o svých výzkumech!
Workshop zaměřený na hry s hudbou pro pedagogy MŠ na katedře hudební výchovy