top of page
Magister kolaz.png

Magister optimus

Centrum inovací ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci bylo děkanem fakulty pověřeno organizovat a koordinovat cenu pro nejlepší pedagogy a pedagožky PdF UP, jež nese název Magister optimus. Poprvé ji děkan Vojtech Regec udělí v roce 2024. Cena si klade za cíl prezentovat a podporovat kvalitní výuku a inovace, proto pracuje s konceptem pedagogické reflexe klíčových součástí výuky. Studentům a studentkám fakulty dává možnost ocenit oblíbené vyučující, posiluje význam evaluace a učitelům a učitelkám nabízí možnost veřejně prezentovat jedinečné pojetí své výuky. Jednotlivé ročníky mají své finalisty a finalistky, kteří jsou představeni na zvláštní stránce. Přečtěte si jejich pedagogické úvahy a inspirujte se!

Seznamte se s nejlepšími učiteli a učitelkami PdF UP! 
 

Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v roce 2024 ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Vyzval studentky a studenty fakulty, aby nominovali své kandidáty a popsali kvality nominovaných osobností. Z nominací podaných během ročníku 2024 vzešli finalisté a finalistky, s nimiž se můžete blíže seznámit zde!

 

A kdo se stane držitelem ceny? O vítězi rozhodne děkan, při nesnadném rozhodování mu pomůže komise složená ze zástupců vedení fakulty, AS PdF a zástupců studujících a jejich spolků. Děkan zváží poradní hlas komise, obsah nominačních dopisů, pedagogickou reflexi nominovaných pedagogů a evaluace studujících. Vedle toho proběhne veřejná anketa, z níž vzejde cena studujících a veřejnosti.

Síň pedagogické slávy aneb finalisté a finalistky ceny pro nejlepší učitele Magister optimus 2024!

Seznamte se s nimi zde.

bottom of page