top of page

Zkvalitňujeme přípravu budoucích učitelů a propojujeme ji s praxí...

Centrum inovací ve vzdělávání (CIV) vzniklo na návrh děkana PdF Vojtecha Regece a na základě rozhodnutí Akademického senátu PdF UP v Olomouci dne 1. června 2022. Cílem pracoviště je zkvalitňovat přípravu budoucích učitelů na pedagogické fakultě v souladu s hlavními směry Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR a v návaznosti na klíčové teze Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.

 

V rámci synergie dílčích oblastí Centra inovací ve vzdělávání chceme budovat kulturu kontinuálního zvyšování kvality. Naše snaha vychází ze sdílené vize Učitel21 a z těchto cílů:
 

vytvořit funkční kompetenční model absolventa; 

úzce propojit fakultu s praxí;

inovovat přípravu učitelů v jednotlivých studijních programech;

podporovat otevřenost systému směrem k zahraniční spolupráci;

zvýšit atraktivitu studia pro kvalitní uchazeče; 

podporovat rozvoj oborových didaktik.

CIV obsahově zajišťuje komplexní portfolio činností v těchto základních oblastech:

IMG_4348_WEB.jpg

Nabízíme vzdělávací příležitosti, sdružujeme oborové didaktiky,  pracujeme na inovacích, organizujeme aktivity zkvalitňující studijní programy, přinášíme reálné změny na úrovni studia a rozvoje didaktických dovedností budoucích učitelů.

40_edited.png

Nabízíme metodickou podporu, propojujeme pedagogický terén s fakultou a studujícími, komunikujeme s budoucími učiteli, metodiky i provázejícími pedagogy, spravujeme síť fakultních škol, administrujeme praxe.

Jsme koncepčně propojeni s komunitní a vzdělávací platformou Učitel21, která podporuje inovace a nabízí informační servis, inspirační zdroje a metodické materiály.

_MGL6571.jpg
NAHORU
bottom of page