top of page

CIV obsahově zajišťuje nebo podporuje portfolia činností v těchto základních oblastech:

IMG_4348_WEB.jpg

Nabízíme vzdělávací příležitosti, sdružujeme oborové didaktiky,  pracujeme na inovacích, organizujeme aktivity zkvalitňující studijní programy, přinášíme reálné změny na úrovni studia a rozvoje didaktických dovedností budoucích učitelů.

40_edited.png

Podporujeme inovace praxí, nabízíme podporu metodikům i studujícím, propojujeme pedagogický terén s fakultou a studujícími, komunikujeme s budoucími učiteli, metodiky i provázejícími pedagogy, prezentujeme a podporujeme příklady dobré praxe.

Jsme koncepčně propojeni s komunitní a vzdělávací platformou Učitel21, která nabízí informační servis, inspirační zdroje a metodické materiály. Portál U21 je jednou z našich viditelných inovací; zároveň je informačním a komunikačním médiem směrem k široké veřejnosti.

Zkvalitňujeme přípravu budoucích učitelů a propojujeme ji s praxí...

Centrum inovací ve vzdělávání (CIV) vzniklo na návrh děkana PdF Vojtecha Regece a na základě rozhodnutí Akademického senátu PdF UP v Olomouci dne 1. června 2022. Cílem pracoviště je zkvalitňovat přípravu budoucích učitelů na pedagogické fakultě v souladu s hlavními směry Reformy přípravy učitelů a učitelek v ČR a v návaznosti na klíčové teze Strategie vzdělávací politiky ČR 2030+.

 

V rámci synergie dílčích oblastí Centra inovací ve vzdělávání chceme budovat kulturu kontinuálního zvyšování kvality. Naše snaha vychází ze sdílené vize Učitel21 a z těchto cílů:
 

vytvořit a uvést do praxe funkční kompetenční model absolventa; 

úzce propojit fakultu s praxí;

inovovat přípravu učitelů v jednotlivých studijních programech;

podporovat otevřenost systému směrem k zahraniční spolupráci;

zvýšit atraktivitu studia učitelství pro kvalitní uchazeče; 

podporovat rozvoj oborových didaktik.

_MGL6571.jpg
bottom of page