top of page

Podpora a rozvoj kvalitního studia

Centrum inovací ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci buduje kulturu kontinuálního zvyšování kvality světa vzdělávání – nejen u nás na pedagogické fakultě, ale i ve spolupráci s aktéry pedagogické praxe. Tato část webu je věnována inovacím ve vzdělávání.

NAHORU

PODPORA A ROZVOJ KVALITNÍHO STUDIA

Oblast podpory a rozvoje kvalitního studia je na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v rámci Centra inovací ve vzdělávání (CIV) naplněna portfoliem následujících činností:

  • sledování kvality realizace studijních programů, včetně cizojazyčných;

  • inovace předmětů na základě jejich evaluace, reflexe a inspirací ze zahraničí;

  • podpora začínajících pracovníků fakulty;

  • zvyšování kompetencí akademických pracovníků a dalších pracovníků;

  • koordinace akreditací od podávání záměrů nových studijních programů až po revize stávajících akreditací;

  • koordinace funkční sítě absolventů, vytvoření kompetenčního modelu absolventa;

  • rozvoj oborových didaktik, koordinace kolegia oborových didaktiků jako platformy aktivně reagující na aktuální změny v edukační realitě;

  • kontrolovatelné analýzy současného stavu a návrhy koncepčních a strategických dokumentů ve výše zmíněných oblastech pro vytvoření funkčních metodických postupů, které by byly jasně vymezené, měřitelné, akceptovatelné, reálné;

  • participace na obsahové náplni činnosti doktorské školy.

USKUTEČNĚNÉ AKCE

bottom of page