top of page

Podpora a rozvoj kvalitního studia

Centrum inovací ve vzdělávání Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci nastavuje kulturu kontinuálního zvyšování kvality světa vzdělávání – prostřednictvím našich absolventek a absolventů, ve spolupráci s aktéry pedagogické praxe a externími odborníky, ale pochopitelně také prostřednictvím vlastních studijních programů a jejich kvality. Tato část webu je věnována inovacím a rozvoji studijních programů zabezpečovaných a garantovaných Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a prezentuje systémové nástroje podpory a rozvoje kvalitního studia u nás.

NAHORU

PODPORA A ROZVOJ KVALITNÍHO STUDIA

Oblast podpory a rozvoje kvalitního studia je na Pedagogické fakultě UP v Olomouci v rámci Centra inovací ve vzdělávání (CIV) naplněna portfoliem následujících činností:

 

sledování kvality realizace studijních programů, včetně cizojazyčných;

inovace předmětů na základě jejich evaluace, reflexe a inspirací ze zahraničí;

podpora začínajících pracovníků fakulty;

zvyšování kompetencí akademických pracovníků a dalších pracovníků;

koordinace akreditací od podávání záměrů nových studijních programů až po revize stávajících akreditací;

koordinace funkční sítě absolventů, vytvoření kompetenčního modelu absolventa;

rozvoj oborových didaktik, koordinace kolegia oborových didaktiků jako platformy aktivně reagující na aktuální změny v edukační realitě;

kontrolovatelné analýzy současného stavu a návrhy koncepčních a strategických dokumentů ve výše zmíněných oblastech pro vytvoření funkčních metodických postupů, které by byly jasně vymezené, měřitelné, akceptovatelné, reálné;

participace na obsahové náplni činnosti doktorské školy.

NA ROZVOJI KVALITNÍHO STUDIA A NA INOVACÍCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PdF SPOLUPRACUJÍ:

Dofkova_web.jpg

proděkanka pro studium

Petra_Sobanova_M.jpg

proděkanka pro vnější vztahy a inovace

P9080045_0,75x (1)_edited.jpg

proděkanka pro akreditace, praxe a další vzdělávání

IMG_6417.jpg

odborný garant a koordinátor Doktorské školy

AKTUÁLNĚ

Vyhlašujeme malé granty na podporu inovací! 
Již brzy se na tomto místě můžete seznámit s podmínkami grantové výzvy... 

male granty.jpg

USKUTEČNĚNÉ AKCE

DSC06995._Mjpg.jpg
bottom of page