top of page

Eliška Šlesingrová | Profesionální, ale i přátelský přístup ke studujícím

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je i Eliška Šlesingrová. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité!


Mgr. Eliška Šlesingrová o sobě


Studentka doktorského studijního programu Speciální pedagogika; akademický pracovník na PdF UP v Olomouci a současně také logoped ve zdravotnictví v ambulanci klinické logopedie. Ve své odborné a publikační činnosti se zaměřuje primárně na problematiku osob s narušením zvuku řeči. V současné době se spolupodílí na výuce studentů logopedie, speciální pedagogiky a učitelství se speciální pedagogikou a to jak prezenčního, tak i kombinovaného studia. Spravuje také Logopedický web olomoucké logopedie a dvě FB interní skupiny olomoucké logopedie.

 Vlastní pedagogická reflexe


„Na začátku bych chtěla uvést, že si velmi vážím nominace na tuto cenu a že mě to uvedlo do rozpaků, protože si nepřipadám jako pedagogická osobnost k níž by se měl pel ocenění upřít. Ze stejného důvodu se mi obtížně formulují následující slova a přistupuji k tomuto úkolu s pokorou teprve začínajícího pedagoga, který má ještě mnohé co zlepšovat.“


„Vždycky jsem měla z výuky velký respekt a připadá mi neobyčejně náročné předat poznatky efektivně, zábavně, s lehkostí a přitom oslovit a motivovat co největší množství studentů.“


„Obdivuji osobnosti, které jsem měla možnost poznat a kterým se právě toto daří. A protože ještě úplně nevyprchaly vzpomínky na roli posluchače, snažím se do své vlastní pedagogické snahy vetknout to, co jsem nejvíce oceňovala v opačné roli studenta, co mě posouvalo kupředu, díky čemu paměť dokázala pohltit více informací, anebo co mi naopak vadilo a co bych velmi nerada opakovala.“


„Ve výuce jako takové mi připadá nejdůležitější názornost a maximální možná podpora pochopení dané látky, aby student odcházel z hodiny s pocitem vědomostní nasycenosti; ne hladový, ne přejedený, ale nalákaný na další hodinu, na další zdroj poznatků, které si najednou uvědomí, že dávají smysl, že možná už dříve pasivně vnímal, ale nedokázal zachytit, nebo pojmenovat. Takový efekt, kdy dokáže o tématu číst i jiné zdroje, porozumí kontextu a dokáže to přenést do praxe. I kdyby ve třídě seděl alespoň jeden takhle aktivní student, vidím v tom smysl a pokouším se co nejvíce zaměřovat na praktičnost a další využitelnost, aby nešlo jen o memorování. Ať už se jedná o studenty prezenční, nebo kombinované, anebo v rámci CCV. Vždycky si říkám, že by mě tam nepotřebovali, kdyby stačilo si látku pouze přečíst. Jsem proto strašně ráda za praxi, ve které se jednou nohou pohybuju a díky níž můžu předat i něco navíc a propojovat. Umožňuje mi to např. ukázky, kdy můžu studentům pustit i audiovizuální záznam, aby si to dokázali lépe představit, protože tomu jen z textu neporozuměli, anebo protože chtějí konzultovat vlastní zkušenosti, s kterými se setkali. Snažím se také ukázat studentům, jak fungují některé pomůcky a přístroje.“


„Ve výuce mě ale inspirují i samotní studenti, protože mám sice nějakou vizi, ale podle zpětné vazby se to snažím upravit na míru. Např. mě napadly tři aktivity, dala jsem studentům na výběr a chtěli všechny tři a všechny vyhodnotili jako užitečné. Následně projevili hlubší zájem o látku a tak mě napadlo pro příští semestr přidat i exkurzi, kterou přivítali a jejíž realizaci nyní plánuju.“


„Jsem moc ráda ale i za Logopedické besedy, které jsem iniciovala a kde mě motivovalo propojení praxe s teorií a možnost zeptat se odborníka na otázky, jejichž zodpovězení může potom ulehčit přechod ze školy do práce. Moc mě těší, že besedy studenti oceňují a dávají krásnou odezvu přednášejícím, kteří se zase s potěšením na svou almu mater vracejí.“

„Anebo konkrétní zkušenost, kdy jsem přinesla studentům materiály, s nimiž se běžně v praxi pracuje a chtěla jsem, aby je zkusili zhodnotit, v čem vidí klady a zápory, jak na ně působí, jak by je použili a u koho. V určitých případech mě pak udivilo jejich hodnocení – některé materiály by u nich propadly, protože na ně kladli již jiné nároky – nároky, které jsou ale paradoxně velmi blízko současné cílové skupině, pro níž jsou materiály určeny. Konzultovala jsem potom tuto zkušenost s kolegyněmi z praxe a vzájemně jsme se shodly, že je pohled studentů přínosný a u něčeho výstižný, ač by nás to na první pohled nenapadlo. Připadá mi proto úžasné takové vzájemné obohacení a zároveň možnost zůstávat v proudu současnosti.“

 … Přednášky jsou záživné a opravdu kvalitní …

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátce nejvíce oceňujete:


„Profesionální ale i přátelský přístup ke studentům v přednáškách, příběhy a zkušenosti z praxe, paní magistra se neučí své prezentace nazpaměť, jako velká většina, nečte je, jen povídá a opravdu ke každému případu využije příklad z praxe, postup, jak s dítětem pracovat, hledá s námi společně řešení při našich zkušenostech a problémech, které otevřeně můžeme při přednášce sdělit ostatním. Přednášky jsou záživné a opravdu kvalitní.“ Jana Bučková

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Jak jsem již psala výše, paní magistra mluví o konkrétních zkušenostech z praxe, o postupu, jak pracovat s takovýmto dítětem.“ Jana Bučková

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Jak podpořit, mluvit s rodiči těchto dětí, dokázat se s rodiči domluvit na konkrétním plánu nebo režimu, který budou dodržovat jak učitelky, tak rodiče.“ Jana Bučková

 

 

 

 

93 zobrazení0 komentářů

Σχόλια


bottom of page