top of page

Boost Presentation Impact: Perfect Your Body Language! | IntroNázev: Boost Presentation Impact: Perfect Your Body Language! | Intro

 

Jméno autora: Mgr. Jiří Suchánek

 

Forma: video

 

Anotace: 

 

In this video series on effective body language during presentations, viewers learn essential tips for enhancing their communication skills. The presenter emphasizes the significance of body language, clarifying its components, including eye contact, gestures, and posture, and debunking myths about its superiority. The tips encompass maintaining a confident posture, using a suitable stance, facing the audience, making deliberate eye contact, and adding controlled movement for engagement. The video underscores the power of a genuine smile, facial expression awareness, and the judicious use of props. Finally, it emphasizes the importance of adapting to the audience's body language and offers advice to overcome stage anxiety.

 

Ke zhlédnutí: na YouTube PdF UP

 

Cílová skupina: studující bakalářských i magisterských studijních programů PdF UP v Olomouci, anglický jazyk pro pedagogické profese, ale i učitelé, případně veřejnost. 

 

 

 

Studijní materiál byl vytvořen pro potřeby výuky na PdF UP v Olomouci a jeho vznik byl podpořen z programu Národního plánu obnovy v rámci projektu UP 22+ edUP.

 

Navštivte knihovnu studijních materiálů vzniklých nejen v rámci projektu Národního plánu obnovy UP 22+ edUP! Na webu Centra inovací ve vzdělávání PdF UP www.civpdfup.com najdete stovky materiálů ke studiu pro studenty a studentky učitelství a dalších pedagogicky zaměřených studijních programů!

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page