top of page

Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství

Tisková zpráva MŠMT


Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství vznikl jako jeden z výsledků spolupráce fakult připravujících učitele s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na Reformě pregraduální přípravy učitelů a učitelek v ČR (více viz edu.cz/pregradual ). Jedná se o dokument, který popisuje profesní kompetence, jimiž má být vybaven každý absolvent a každá absolventka vzdělávacího programu vedoucího ke kvalifikaci učitele.


Tento dokument je společnou vizí pro kvalitu přípravy učitelů a má sloužit k dalšímu zkvalitňování přípravy učitelů v České republice. Právě jasnější vize usnadní a posílí spolupráci mezi ministerstvem, fakultami připravujícími učitele, školami regionálního školství i dalšími aktéry, kteří jsou zapojeni do přípravy budoucích učitelů. Dokument má být využíván také formativně přímo ve výuce budoucích učitelů, ať už na fakultě nebo ve školách během pedagogických praxí, kdy s ním mohou pracovat provázející učitelé. Rámec slouží také k podpoře začínajících učitelů v průběhu adaptačního období, kdy spolupracují s uvádějícím učitelem.


Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství popisuje 18 profesních kompetencí, které rozděluje do 6 oblastí.


Dne 3. 3. 2023 byla zveřejněna verze Rámce k veřejnému připomínkování, které probíhalo do 16. 4. 2023. Bylo obdrženo a zpracováno 241 věcných připomínek k 122 tématům celkem od 59 institucí nebo jednotlivců. Děkujeme všem, kdo se do připomínkování tohoto důležitého dokumentu zapojili, a pomohli jej tak dále zkvalitnit. Způsob zapracování připomínek shrnuje tento dokument.


Finální podobu Kompetenčního rámce absolventa a absolventky učitelství schválila porada vedení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy dne 3. října 2023.Národní šetření učitelských kompetencí začínajících učitelek a učitelů 


Ministerstvo s fakultami připravujícími učitele také každý rok vyhodnocuje pomocí dotazníkového šetření s názvem Národní šetření učitelských kompetencí začínajících učitelek a učitelů, do jaké míry se daří připravovat studenty učitelství v souladu s Rámcem. Fakulty připravující učitele i ministerstvo tak získávají důležitou zpětnou vazbu.


2 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page