top of page

Jared Eugene Kenning | Díky němu se studující zamýšlejí nad svými životními postoji a jeho entuziasmus je nakažlivý

Seznamte se s finalistou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jedním z nominovaných je i Jared Eugene Kenning. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro něj důležité!Jared Eugene Kenning, M.A. o sobě

 

Jared Kenning se narodil a vyrostl ve Spojených státech, kde vystudoval angličtinu (literatura a psaní) a historii (moderní Evropa) na Boise State University. Na Boise State vyučoval dějepis jako lektor a v současné době vyučuje na Univerzitě Palackého v Ústavu cizích jazyků Pedagogické fakulty. Jared patnáct let vytvářel a realizoval různé vzdělávací projekty v rámci neziskového sektoru. Edukace je pro něho srdcovka. Vlastní pedagogická reflexe


„Před každou výukou se rád podívám na své studenty. Všímám si jejich tváří. Vidím unavené i zadumané oči, čela svraštělá soustředěním, obrovské úsměvy štěstí, a také tváře, které nesou velký smutek. Někteří studenti jen zírají do prázdna, s vypnutou myslí.  Připomínám si, že každý student žije v jedinečných podmínkách a má svou vlastní historii plnou bojů a složitostí, ztrát a úspěchů. Jsou to koneckonců lidé. Dělám to proto, že mi to pomáhá uvědomit si, že můj cíl sahá dál než jen k danému předmětu: Chci jim pomoci stát se plnohodnotnými, zralými lidskými bytostmi, vyrůst v užitečné a odvážné občany a budoucí učitele.“

 

„Nejlepší pedagogové jsou ti, kteří si dobře naplánují výuku ale jsou ochotni uprostřed hodiny tento plán opustit.“


„Jeden můj vyučující kdysi řekl: „Nejlepší pedagogové jsou ti, kteří si dobře naplánují výuku ale jsou ochotni uprostřed hodiny tento plán opustit.“ Přípravě věnuji hodně času, ale vždy se snažím být připraven plán opustit, pokud prostě nefunguje nebo pokud se rozhovor nečekaně stočí potřebnějším a přínosnějším směrem. Honí se mi hlavou: Co jim pomůže téma skutečně pochopit? Co je opravdu důležité? Jak je mohu přimět, aby si spojili detaily s širším obrazem? Co je bude motivovat? Hledám „teachable moments“ (naučné momenty), které přesahují rámec látky a připravené lekce a zavedou nás na ono dobrodružné a krásné místo, kde se protíná znalost a život. Tomu říkám „the sweet spot of education“ (optimální bod v pedagogice).“

 

„Dobré vzdělání přesahuje rámec informací a učí nás, jak naučené znalosti aplikovat na náš každodenní život a na svět, ve kterém žijeme. Vzdělání nám pomáhá nejen porozumět, ale také žít. Věřím, že se tak děje, když se cvičíme v kritickém a tvořivém myšlení a když k akademickým problémům přistupujeme se zvědavostí a otevřeností. Abychom toho dosáhli, musíme riskovat a být otevření neúspěchu - jak studenti, tak učitelé. Svým studentům často říkám, že je nejen v pořádku dělat chyby, ale že je dobré je dělat - pokud se z nich poučíme. Univerzita je úžasnou příležitostí dělat chyby a zůstat přitom zvídavý a odvážný, kritický a laskavý. Je to tvrdá práce, ale právě tak se stáváme dobrými v profesní i osobní oblasti.“

 

„Na konci vyučování sleduji své studenty, jak spěchají na další hodinu, jak si mezi sebou povídají. Při sbírání svých knih a papírů se mi hlavou honí myšlenky, které by mě nikdy nenapadly, nebýt poznámek a diskuze mých studentů. Často se po výuce cítím vděčný, plný výzev a zvědavosti. Díky interakci s nimi odcházím ze třídy jako plnohodnotnější člověk. Jak je to krásné být učitelem, být člověkem.“

 

 

… Nikdy nepřijde s nedostatkem energie a jeho entuziasmus je nakažlivý…

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátovi nejvíce oceňujete:

 

„Nejvíce oceňuji inspirativní podtext, který se jakoukoliv jeho hodinou prolíná. Kromě vědomostí nám dává možnost zamyslet se i nad našimi postoji, vnímáním světa nebo sebe samých. Nikdy nepřijde s nedostatkem energie a jeho entuziasmus je nakažlivý.“ Z nominačního dopisu

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„V rámci anglického předmětu "praktický jazyk" nám na pozadí procvičování gramatiky a konverzace představil "teorii citové vazby" (attachment style theory), nechal nás udělat si online dotazníky a posléze ve skupinkách rozvést debatu, jejíž výsledky jsme mohli sdílet v rámci celé třídy, samozřejmě s použitím nových slovíček a slovních obratů. Toto všechno ovšem vždy působí velmi přirozeně a nenásilně, často si ani neuvědomíme, že posilujeme své konverzační schopnosti. Po uzavření debaty jsme pracovali na další aktivitě, která, ač se zdála nesouvisející, se nám později propojila s úvodem hodiny a uzavřela celý blok v rozjímavém a inspirativním duchu. O tomto tématu jsem poté přemýšlela celý den a až do nadcházející hodiny jsem zjišťovala další informace a pokračovala v procesu, jenž na hodině započal.“ Z nominačního dopisu

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Pro budoucí život a povolání mi kromě témat k zamyšlení a trpělivějšího přístupu k anglické próze předal také pocit, že jeden z nejdůležitějších aspektů pro práci učitele je nejen nalézt svůj autentický styl, který se opírá o jedinečnost každého z nás, ale zejména předat vášeň k probíraným tématům, která pak žáky či studenty vede k vlastnímu objevování. Tento vyučující mi dodává motivaci stát se učitelem pokaždé, když se zúčastním jakékoliv z jeho hodin.“ Z nominačního dopisu

 

 

 

 

69 zobrazení

Comments


bottom of page