top of page

Klára Gyüre | Respektující, empatická, tolerantní, otevřená učitelka se zájmem o psychologii

Seznamte se s finalistkou ceny pro nejlepší učitele a učitelky PdF UP Magister optimus 2024! Děkan PdF UP Vojtech Regec se rozhodl v letošním roce ocenit kvalitní vyučující a udělit ceny pro nejlepší učitele a učitelky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Cena děkana pro pedagogy roku bude vyhlášena 21. června 2024 na zahradní slavnosti PdF UP v Uměleckém centru UP. Do hlasování se kromě studentů může zapojit i veřejnost. Jednou z nominovaných je i Klára Gyüre. Přečtěte si více o tom, jak učí a co je pro ni důležité!

 


Mgr. Klára Gyüre, Ph.D., o sobě

 

„Jmenuji se Klára Gyüre a působím jako odborná asistentka na Katedře českého jazyka a literatury PdF UPOL. Vyučuju nejen předměty zaměřené čistě na český jazyk – a to konkrétně morfologii a syntax, ale i semináře zaměřené na rozvoj komunikace a mediální gramotnosti. Pedagogické zkušenosti jsem získávala i mimo akademickou půdu prostřednictvím projektu E-bezpečí, ve kterém jsem od roku 2016 působila jako lektor a supervizor. V rámci tohoto projektu jsem se od roku 2014 podílela na řadě aktivit, jako je Veletrh vědy a výzkumu, Dětská univerzita, Noc vědců apod. Od roku 2020 jsem spolupracovala s projektem Jeden svět na školách při tvorbě vzdělávacích materiálů.“

 

„Ve své výzkumné práci jsem se doposud zabývala především oblastí mediální výchovy a jejích trendů, jako jsou dezinformace, hoaxy, falešné internetové profily a fotografie, hating, kyberšikana, kybergrooming, internetové výzvy apod.“

 

„V současné době jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku SUR a zároveň bych si v budoucnu ráda doplnila vzdělání z jednooborové psychologie, která je mou celoživotní vášní.“ 

Vlastní pedagogická reflexe

 

„Nejdůležitější pro mě ve výuce je vytvoření prostředí, kde se studenti cítí bezpečně, podporovaní a motivovaní k učení. Věřím, že každý student má svůj vlastní životní příběh a potenciál, který lze rozvinout, pokud mu poskytneme vhodné podmínky a respektujeme jeho individuální potřeby. Klíčovým prvkem mé pedagogické praxe je lidský přístup a empatie, protože jen díky ní mohu skutečně porozumět svým studentům a pomoci jim překonávat výzvy, které se se studiem neodmyslitelně pojí.“

 

„Skutečně dobrý pedagog podle mě disponuje nejen hlubokými znalostmi ve svém oboru, ale také lidskými kvalitami, které ho činí inspirujícím a respektovaným vzorem pro své žáky.“


„Specifikem mojí výuky je to, že se snažím klást důraz nejen na odborné znalosti studentů, ale i na složku afektivní. Jednoduše řečeno – skutečně dobrý pedagog podle mě disponuje nejen hlubokými znalostmi ve svém oboru, ale také lidskými kvalitami, které ho činí inspirujícím a respektovaným vzorem pro své žáky. Všichni si určitě ze svých studentských let vzpomeneme na učitele, který byl výborný odborník, ale svých přístupem nám vyučovaný předmět znechutil. A naopak si všichni vybavíme také pedagoga vyučujícího předmět pro nás nezajímavý, který však svým nadšením a rovným přístupem vyvolal nadšení i u nás. Z toho důvodu se snažím své studenty vnímat a hodnotit komplexně a nejde mi jen o „tvrdá data“.“ „Dalším mým specifikem je to, že se do výuky snažím zakomponovat mou celoživotní vášeň, a tou je psychologie. Zjistila jsem, že i velmi neoblíbená témata z morfologie a syntaxe lze propojit s lidských chování a prožívám a hledání těchto souvislostí společně se studenty si užívám. Baví mě s nimi diskutovat a otevírat hluboká témata. Vždy si při tom uvědomím, s jak různorodými a osobitými lidmi pracuju.“

 

„Největší inspirací jsou pro mě moji studenti. Jejich zvídavost mě motivuje neustále se zlepšovat a hledat nové způsoby, jak jim učinit učení zajímavější a smysluplnější. Učím především studenty prvních ročníků (tedy ty, kteří nastoupili na VŠ hned po maturitě) a jedním z mých nejoblíbenějších momentů je úvodní a poslední hodina semestru. V úvodní hodině se studentům představuji a vzhledem ke svému relativně nízkému věku často spatřuji v jejich obličejích jistou skepsi, kdy mám následně pocit, že mě přece nikdy nemůžou respektovat. V poslední hodině semestru však situace bývá zcela jiná – často se objevují úsměvy, slova díků a vzájemné úcty. Tato změna pro mě vždy hodně znamená.“ 

 

„V současné době mám velkou radost z toho, že jsem frekventantkou psychoterapeutického výcviku SUR, který mě značně ovlivňuje i při mé práci se studenty. V budoucnu bych chtěla být součástí akademické poradny, která pomáhá studentům zvládat různé osobní, akademické a sociální výzvy. Jsem přesvědčena o tom, že podpora duševního zdraví a celkové pohody studentů má zásadní vliv na jejich akademický úspěch a osobní rozvoj.“

 

„Dále mě těší to, že mi během května vyjde nová kniha – Mediální výchova v kontextu infodemie a nových médií – ve které jsou shrnuty veškeré poznatky, které jsem nasbírala při svém studiu doktorátu z pedagogiky.“

 


… Paní doktorka je tolerantní, empatická, otevřená, má přirozenou autoritu a její přístup k nám je respektující…

 

 

Z nominačních textů aneb jak to vidí studenti a studentky PdF UP:

 

Co na kandidátce nejvíce oceňujete:

 

„Laskavý, vlídný a empatický přístup ke studentům ve výuce. Paní doktorka vede přednášky, cvičení a semináře velmi skvěle. Její prezentace jsou přehledné, krásně vypracované, na konci prezentací dělá paní doktorka osnovu, co si musíme z celé prezentace především zapamatovat. Prezentace mají řád, logiku, strukturu a systematičnost. Líbí se mi, jak je paní doktorka přátelská a otevřená. Tím, jak je milá a respektující, má přirozenou autoritu. Minulý rok jsem u ní dělala zkoušku z morfologie a musím za sebe říci (a pravděpodobně nejen za sebe :)), že to byla nejpříjemnější zkouška, kterou jsem zažila za celý svůj studentský život. Přirovnala bych to k přátelskému rozhovoru nad tématem, které jsem si vylosovala. Nebála jsem se, cítila jsem se uvolněně (stres jsem cítila maximálně z toho, že nepodám nejlepší výkon, který jsem chtěla podat spíš kvůli tomu, abych paní doktorku potěšila a nějak jí vrátila tu její snahu a výborný přístup). Myslím si, že paní doktorka má přesně takový přístup, který by měl mít pedagog. Naučí, vysvětlí, informace jsou v drtivé většině využitelné v praxi. Nejen, že mě paní doktorka naučila morfologii, ale zároveň je pro mě vzorem. Velmi mě inspirovala a určitě ovlivnila, jak budu sama přistupovat ke svým budoucím žákům. Žádný stres, samá pohoda a příjemná atmosféra. Paní doktorky si velice vážím nejen jako pedagoga, ale také jako člověka.“ Z nominačního dopisu

 

Konkrétní příklad z výuky nominovaného učitele/učitelky, který by mohl inspirovat ostatní:

 

„Systematické a strukturované prezentace, které měly na konci osnovu, co si máme především zapamatovat. Tematické pracovní listy s praktickými příklady. Zaměření na naši budoucí praxi – spíše se paní doktorka zaměřovala, abychom dokonale ovládali morfologické jevy, které budeme v budoucnu vyučovat.“ Z nominačního dopisu

 

Co Vám nominovaný pedagog/pedagožka předal/a pro život nebo pro budoucí povolání:

 

„Její přístup k nám – je respektující, empatická, tolerantní, otevřená. Zajímala se o nás, pamatuje si o nás informace, které byly řečeny, chová se k nám jako k sobě rovným.“ Z nominačního dopisu

151 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page