top of page

Program Festivalu (oborových) didaktik – 9.11.2023



Již ve čtvrtek 9. listopadu 2023 proběhne první ročník Festivalu (oborových) didaktik, jehož cílem je vzájemné sdílení inovací z výuky a vzájemná inspirace. Vystoupí zde nejen téměř všechna pracoviště Pedagogické fakulty UPOL, ale také externí hosté. Součástí je také posterová sekce, která představí závěrečné práce našich studentek a studentů.


Datum konání: 9. listopadu 2023

Místo konání: Malá aula PdF UPOL

Začátek: 9:00

Konec: 15:30

9:00

Doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

Zahájení, úvodní slovo

9:05

Mgr. Matouš Bořkovec (MŠMT)

Reforma přípravy učitelů a Kompetenční rámec absolventa a absolventky učitelství

9:20

Prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (Masarykova univerzita v Brně)

Vzdělávací prostředí Hyperspace jako výstup z oborově didaktického výzkumu založeného na přístupu design-based research

9:45

PaedDr. Anna Derevjaníková, PhD. (Prešovská univerzita v Prešově)

Od zážitku k poznaniu

10:00

Katedra českého jazyka a literatury

Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D.

Doc. Mgr. Jaroslav Vala, Ph.D.

Komunikační pojetí výuky českého jazyka a literatury

10:20

Ústav cizích jazyků

Mgr. Jana Kořínková, Ph.D.

Angličtinářské záčátky

10:40

Katedra biologie

Mgr. Jitka Kopecká, PhD.

Inspirace učitelů budoucnosti: perspektivy výuky přírodopisu

11:00

Polední přestávka

12:00

Katedra matematiky

Mgr. Jan Wossala, Ph.D.

Zásada názornosti prostřednictvím programu GeoGebra v hodinách matematiky

12:20

Katedra společenských věd

Mgr. Monika Suková

Mgr. Zuzana Cieslarová

Bc. Kateřina Dočková

Bc. Tomáš Marek

Bc. Kateřina Nečacká

Mezi dějepisem a občankou

12:40

Katedra primární a preprimární pedagogiky

Mgr. Bc. Marcela Otavová, Ph.D. + 2 studenti

Forma "3 S" jako prostředek pro rozvoj didaktické kompetence studentů

13:00

Katedra výtvarné výchovy

Mgr. et Mgr. Anna Boček Ronovská, Ph.D.

Mgr. Jana Musilová, PhD.

Mgr. Tomáš Arnold

Mgr. Sára Lipnerová

Procesuální kresba (nejen) v expresivních přístupech oborových didaktik

13:20

Přestávka

13.40

Katedra hudební výchovy

Mgr. Jarmila Šiřická, Ph.D.

Hudební klíčování a digitální gramotnost v HV

14:00

Katedra technické a informační výchovy

Ing. Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Mgr. Radim Děrda

Výuka nové informatiky na ZŠ a SŠ

14:20

Ústav pedagogiky a sociálních studií

Doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph.D.

Mgr. Jitka Nábělková, Ph.D.

PhDr. Jitka Plischke, Ph.D.

Bez (předem vytvořených) kritérií nelze žáka hodnotit formativně

14:40

Katedra antropologie a zdravovědy

doc. Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Mgr. Pavla Dobešová, Ph.D.

Výchova ke zdraví jako prostor pro vzdělávání, zážitek i úspěch

15:00

Otevřeno, z.s.

Kulatý stůl se studenty

15:30

Doc. PhDr. Radka Dofková, Ph.D.

Závěrečné poděkování







Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentários


bottom of page